[text]
Täna on

b_250_250_16777215_00_failid_PekoHelu.jpgAholämmäs om küdsänü edimäne setokiilne aokiri «Peko Helü». Kolmõkümne katõ leheküle pääle omma tegijä mõistnu panda pall’o lugõmist, ja mis päätähtsä – tuu kotsilõ võit üldä, et inämb üle ao ku üte-päävä-asju, kirotas Uma Lehes Lauritsa Leelo.

Päätoimõndaja Riitsaarõ Evar om kõnõlnu katõ seto kunstniguga. Veeberi Renaldoga kõnõl’ tä Pekost ku rahumiilsest jumalast ja Peko kuju tegemisest. Nikolai Kormašoviga ajasi päätoimõndaja juttu timä kunstist.

Timmo Margus ja Järvelille Rein märgotasõ Seotmaa tulõvigust, Sommeri Lauri latsõpõlvõst ja edevanõmbist, Merca om aokirja pandnu ummi luulõtuisi-laulõ Setomaast.

Aokirän kirotõdas viil Marimaa aoluulidsõst ehitüskunstist ja Ersa puunikõrduisist. Lauritsa Piitre kirotas kivijoonistuisist Kaug-Idan pia Hiina piiri veeren ja kiirdkäükest, Krulli Hasso katsakanna nõiduslidsõst tähendüsest.

Pall’o om ainuliidsi pilte Seto- ja Petserimaast, nu omma peri vanõmbidõkogo liikmõ Matvei Arvi kogost.

Aokirä and’ vällä MTÜ Seto Ateljee-Galerii. Järgmäne nummõr tulõ vällä poolõ aasta peräst.


Uma Leht