[text]
Täna on

Marimaal jätkub kohalike Vene võimude vaikival heakskiidul rahvuslikult meelestatud inimeste vägivaldne tagakiusamine. Kallaletungide ohvriks on langenud ka Mari suurima yhiskondliku liikumise “Mari Ušemi” juht Nina Maksimova. Kaotanud lootuse kohalike võimude abile pöördus Niina Maksimova tagakiusamise tõttu Vene Föderatsiooni peaprokuröri poole, teatas MariUver.

Pöördumises seisab: "Mari Elis on alanud inimeste tagakiusamine rahvusliku kuuluvuse alusel ning selle tööriistana kasutatakse meile tundmatuid fašistlikke ryhmitusi ja skinheade. “Mari Ušem” on kellelegi muutunud niivõrd häirivaks, et meid aetakse taga, pekstakse ja hirmutatakse fyysilise hävitamisega."

Näiteks tungisid 26.06. automaatidega relvastatud mehed lasteaeda, kus Maksimova töötab ja viisid ylekuulamisele.

Maksimova jätkab: "Ennast uurijaks nimetanud isik - milles ma kahtlen, kuna pole teada, millise asutuse uurija ta oli ja kas yldse oli - hakkas mind hirmutama, kui ma pole nõus rääkima seda, mida ta kohe kuulda tahtis. Ta ytles, et mind paigutatakse Semjonovka vaimuhaiglasse, kui ma ei räägi seda mida neil vaja on; ma isegi ei saanud aru, mida neil siis vaja oli."

Viimastel aastatel on Mari Elis hukkunud ja läbi pekstud mitmed rahvusliku liikumise juhid.

Maavalla Koda


Niina Maksimova pöördumine

Vene Föderatsiooni peaprokurörile Juri Tšaikale

Mina, Niina Fjodorovna Maksimova, olen ylemarimaalise yhiskondliku liikumise “Mari Ušem” esinaine. Vastavuses yhiskondliku olukorraga ning mari rahva poolt mulle pandud usaldusega olen kohustatud esindama ja kaitsma mari avalikkust, arvestades seejuures Marimaal elavate kõikidest rahvusest inimeste huve.

“Mari Ušem” ei ole kunagi olnud natsionalistlik selles tähenduses, milles seda sõna praegusel ajal kasutatakse. Arusaamatutel asjaoludel on aga paljud selle yhenduse liikmed langenud fašistlikku laadi tagakiusamise ja repressioonide alla.
 
26. mahlakuud tähistas mari avalikkus koos vennalike rahvastega Mari kangelase päeva. Pidustus toimus Joškar-Ola kultuuri-ja puhkepargis Mälestuspuu juures. Kell 18.20 liginesid mulle tundmatud isikud, kes dokumente esitamata ning oma nimesid ytlemata haarasid must kinni ning hakkasid vedama lähima inimtyhja koha suunas.

Ilmselt oli tegu kellegi poolt palgatud huligaanide või vägivallatsejatega. Nende tegevus oli koordineerimatu, silmapupillid laienenud, kõne seosetu. Nad käitusid nagu kaabakad, ähvardades mind ja nõudes, et kirjutaksin mingile tyhjale paberile alla.

Kuna osutasin vastupanu, ei õnnestunud neil mind põõsastesse tirida. Seejärel hakkasid need huligaanid mind autosse tõukama, eesmärgiga arveteõiendamiseks ära viia. Kohalolnud inimesed astusid vahele ja said mu nende hullunud, musta riietatud noormeeste käest vabaks. See jäädvustati rahva poolt fotodele (vt. fotot, suurendamiseks kliki fotole).

Taas, 27. pärnakuud tungisid mulle lasteaeda sisse, lapsi ja lapsevanemaid hirmutades, tundmatud isikud ilma dokumentideta, automaadid käes, ning karjusid: “Arreteerime teid!” ja viisid mu ära. Mind viidi kuhugi majja ja ma olin šokis. End uurijaks nimetanud isik alustas karmi ylekuulamist, osutades psyhholoogilist survet. Nad ytlesid, et olevat saatnud mulle kutse. Seda ma ei ole neilt aga saanud ning see mõeldi lihtsalt koha peal välja.
 
Ennast uurijaks nimetanud isik - milles ma kahtlen, kuna pole teada, millise asutuse uurija ta oli ja kas yldse oli - hakkas mind hirmutama, kui ma pole nõus rääkima seda, mida ta kohe kuulda tahtis. Ta ytles, et mind paigutatakse Semjonovka vaimuhaiglasse, kui ma ei räägi seda mida neil vaja on; ma isegi ei saanud aru, mida neil siis vaja oli.

Mari Elis on alanud inimeste tagakiusamine rahvusliku kuuluvuse alusel ning selle tööriistana kasutatakse meile tundmatuid fašistlikke ryhmitusi ja skinheade. “Mari Ušem” on kellelegi muutunud niivõrd häirivaks, et meid aetakse taga, pekstakse ja hirmutatakse fyysilise hävitamisega.

Palun Teid alustada kriminaalmenetlust seoses Marimaal yhiskondliku organisatsiooni ja selle liikmete vastu valla päästetud sihipärase tagakiusamiskampaaniaga, mis toimub rahvusliku kuuluvuse alusel ja mille eesmärgiks on vabariigi põlisrahvast alandada ja solvata ning õhutada Vene Föderatsiooni rahvusvabariigi sees rahvustevahelist vaenu.

Allikas: MariUver