[text]
Täna on

Postimehe võrguusutluses avaldas Riigikogu aseesimees ja presidendikandidaat Ene Ergma veendumust, et pyhapaikade hoidmine on meie kõigi kohus esivanemate ja tulevaste põlvede ees. Samas lubas Ergma jätkata seniste presidentide tava osaleda kiriklikel pidustustel.

Kohustusliku religiooniõpetuse kehtestamise kava ja riigikristluse  arendamise osas ei pidanud Ergma aga vajalikuks oma arvamust avaldada.

Ergma vastused Postimehe lugejate esitatud usku ja esivanemate kultuuripärandit puudutavatele kysimustele:

Kui Te saate presidendiks riigis, mille põhiseaduse § 40 ytleb, et riigikirikut pole, kas Te kavatsete jätkata seniste presidentide praktikat osaleda ametiisikuna kristlikel tseremooniatel?

Eestis ei ole riigikirikut, ometi on saanud kombeks, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kutsub riigipea, diplomaatilise korpuse, Riigikogu ja valitsuse Vabariigi aastapäeval, Võidupyhal ja jõululaupäeval pidulikule jumalateenistusele. See on ilus traditsioon ja kavatsen seda järgida.

Kas presidendiks saades oleksite Te eesti rahva kristliku vähemuse või mittekristliku enamuse president?

Oleksin kogu Eesti rahva president.

Kas Teie presidendina peataksite hiite ryystamise Eestis ja meie põliste pyhapaikade kasutada andmise uusrikastele?

Pyhapaikade hoidmine on meie kõigi kohus esivanemate ja tulevaste põlvede ees.

Milline on teie suhe usu ja kirikuga? Millisesse kogutusse kuulute ja mis aastast?

Ma ei ole usklik.

 

Vastuseta jäetud kysimusi:

Kas Teie arvates on kohustuslik usuõpetus koolides (kuidas seda ka siis ei nimetataks) vajalik? Palun siirast, otsekohest ja ausat vastust. :)

Austatud Ene Ergma!
Kuidas hindate sagenevaid juhtumeid, kus hiitesse ja teistesse kultuuripärandi varamusse kuuluvatesse ajaloolistesse looduslikesse pyhapaikadesse tahetakse ehitada puhke- ja turismikeskusi, uusasumeid, tuulikuparke jms?

Kas presidendiks saades kavatsete võtta midagi ette eesti põlisrahva
pärimuskultuuri, s.h. talurahvaarhidetkturi ja hiite olukorra parandamiseks?

Kas pooldate kohustuslikku religiooniõpetust nii nagu seda seni on kavandatud - õppekavad ja õpetajad valmistavad ette protestantlikud usuvoolud?

Lugupeetud Ene Ergma!

Kas presidendiks saades kavatsete jätkata riigikristluse eelistamist või asute kaitsma ilmalikku riiki ja usuvabadust?
Eesti senised presidendid pole osanud hoida lahus oma isiklikke usulisi
eelistusi ja riigiasju; seda hoolimata sellest, et Eestis pole ametlikult
riigikirikut ning valdav enamus riigi elanikke ei usu Jumalat. Eurobaromeetri statistika eestimaalste usklikusest:
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=14&id=731&op=lugu

Milline on Teie suhtumine religiooni tervikuna ja kristlikku maailmakäsitlusse konkreetselt? Milline on tulevikunägemus Eesti ja Euroopa Liidu suhetest kristliku moraali ja eetika seisukohast (pereväärtused, homoseksualism jms) kas need vastanduvad või sammume samas suunas.

Kuidas suhtute sellesse, et Tartu Ülikoolis tegutseb teoloogiateaduskond, mille põhikiri näeb ette protestantliku teoloogia õpetamist? Samas pole Eestis riigikirikut ja kristlased moodustavad rahvast pisku.


Kogu usutlusega saab tutvuda Postimehes


Maavalla Koda