[text]
Täna on

Setomaa käsitööga tegelevad ettevõtted, mittetulundusyhingud ja ettevõtlikud inimesed yhendasid jõud ja lõid hiljaaegu mittetulundusyhingu Seto Käsityy Kogo, mille peaeesmärgiks on traditsioonilisel setu käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine, teatas Võrumaa Teataja.

„Eesmärgiks on yhisturundus: otsida võimalusi käsitööd propageerida ja myya,” lausus käsitöökogu juhatuse esimeheks valitud Sigre Andreson.

Käsitöökogu asutajaliikmeid oli paarkymmend. Koos arutati ka lähiaja tegevuskava. Sigre Andreson valgustas pisut lähemaid ja kaugemaid plaane: kavas on setu käsitöö laat korraldada, õppereise ja koolitusi teha, setu rahvuskultuuri ja käsitööd puudutavat õppekirjandust välja anda jne.

„Turiste käib siin palju, aga korralikke meeneid neile ikka pakkuda pole. Ka meenekonkursi võiks käsitöökogu ette võtta,” lisas ta.

Käsitöökogu asutamiskoosolekul valiti viieliikmeline nõukogu. Nõukogu valis oma esimeheks Triin Visseli, juhatuse esimeheks Sigre Andresoni ning liikmeteks Õie Sarve ja Ahto Raudoja. Käsitöökogu on avatud ka uutele liitujatele.

Võrumaa Teataja