[text]
Täna on

t_KarulaLaul.gifKarula Hoiu Ühing kor’as’ lasõrtsõõri pääle uma kihlkunna kõgõ vanõmba laulu. Plaadi nimi om «Siug sündü söödüle», kirotas Uma Leht.

Laulõ om plaadi pääl 31. Mõnijago näist om vannu lindistüisi perrä vahtsõst sisse laultu: lauli rahvalaulupundi Liinatsuraq ja Väike Hellero.

Mõnijago lindistüisi om ka vanõmbast aost. Noid perämäidsi laulva uma ao tunnõdu Karula lauligu: Akermanni Leenu, Antsovi Olga, Karjusõ Jekaterina, Kõvaski Linda, Pulsti Aliide, Püssä Els ja Villa Helmi. Kõgõ vanõmba salvõstusõ omma peri 1912. aastast ja vaharulli pääle üles võedu, vahtsõmba 1973. aastagast.

Plaaditegemist võti iist keskkoolipoiss Kama Pikne ja lauluoppaja Orasõ Janika. «Seo plaadi mõtõ om tuvva väega vana regilaulu täämbädsele päivä, et pruuvi edesi anda jupikõist olnu aigõst ja köütä taad juppi mi täämbädse eloga,» kirotas Kama Pikne plaadi laulusõnno vihun.

Plaat kingitäs Karula rahvuspargi perrile, tõsõ huvilidsõ ja Karula kihlkunnast peri inemise saava tuud hindäle kullõmisõs osta.

Uma Leht