[text]
Täna on

t_Tsagiraud.gifVahtsõst aastast saava Põlva talorahvamuusõumi as’a võrokeelidse nimesildi, kirotas Uma Lehes Allasi Tiia.
 
Tulõvaasta omma Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin pall’odõ asju man võrokeelidse sildi: seo kuu algusõn sääl laagrin olnu latsõ aviti asju nimmi võro kiilde ümbre panda. Umakeelidse nime saava ka muusõumi mitmõsugumadsõ huunõ.

Muusõumi pää Roobi Reet kõnõl’, et võrokeelitside silte mõttõ käve vällä Laube Kadri, üts laagri iistvõtja.

t_Leevalapju.gifPääle võrokõisi edimäst tsõõriklauda sai asi vahtsõ vungi. «Ummi tüütäjidega kõnõldõn tull’ vällä, et taa om hää võimalus võrokiilset opmiskeskkunda luvva,» ütel’ Roop. Muusõumin oll’ laagrin 21 last üle vana Võromaa Räpinäst nikagu Varstuni. Kaeti tüüriistu, tetti pilt ja pakuti õigit sõnnu vällä.

«Es olõ rassõ vällä pakku, kotost omma naa as’a iks veidükese tutva,» ütel’ Otsa Karl, Haani-Ruusmäe Põhikooli 7. klassi poiskõnõ. Tälle, nigu koolivelele Kalkuni Henn-Hillarilegi, miildüvä muusõumin armõtulõ vana massina.

Laube Kadri sõnnu perrä opiti timahavvatsõn suvõlaagrin inämb Põlva kihlkunda tundma. Fastrõ Mariko iistvõtmisõl tetti Uma Lehe latsinuka ülesandit, Kõivupuu Marju tutvust’ Põlva kihlkunda, kõnõl’ Võromaa sannast jpm.

Vilustõ põhikooli tütrik Peterselli Kristiina tull’ jo tõist aastat laagrihe põnõvidõ ettevõtmiisi ja sõbraliidsi inemiisi peräst. «Häste põnõva olli õdagudsõ mängu,» nimmas’ tä.

Latsilõ miildü väega muusõumiga tutvassaamisõ maastikumäng, mille Koksi Helen võro kiilde pand’ . «Võro keelen oll’ seo mäng latsi meelest pall’o lahedamb,» ütel’ Laube Kadri. «Nakka taad soovitama võro keele oppajilõ. Taa avitas häste võro kiilt opada.» Laagriga ütel aol muusõummi trehvänü Mammaste latsiaid-alkooli oppaja Anijala Anar ütel’, et taht sügüse ummi latsiga kimmähe taad maastigumängu tegemä tulla.


Uma Leht