[text]
Täna on

Lyganuse kihelkonna põlisrahva liikumine lähetas eile Kunda Linnavalitsusele pöördumise, milles väljendab toetust Maavalla Kojale ja Kunda kandi põlisrahvale Kunda Hiiemäe kaitsmisel. Pöördumises on  öeldakse, et Kunda Linnavolikogu otsus ehitada Kunda Hiiemäele tuulepark on läbi mõtlemata, põhjendamatu ning kohaliku ajaloo- ja kultuurimälu suhtes kuritegelik.

Kunda linn ja Oceanside OY kavatsevad rajada muinsuskaitsealusele Kunda Hiiemäele otse 2500-aastaste kalmete vahele tuulepargi kahe tuuliku, elektriliinide, teede, ehitus-hooldusväljakute ja parklaga.

Lyganuse kihelkonna põlisrahva liikumise eestkõneleja Kaja Toikka selgitas, miks muretsetakse naaberkihelkonnas (Mahu e. Viru-Nigula) asuva Kunda Hiiemäe saatuse pärast:

"Kunda Linnavolikogu otsus algatada detailplaneering Kunda Hiiemäel puudutab otseselt ja valusalt ka

Lyganuse kihelkonna põlisrahvast. Õnneks otsustas Lyganuse Vallavolikogu tänavu kevadel Purtse Hiiemäel arendustegevust mitte lubada. Siiani on riik mingil moel muistseid pyhapaiku kaitsnud. Kunda Linnavolikogu otsusega on aga loodud pretsedent, kus tohib arendada äri- ja ehitustegevust ka kaitsealusel maal."

Pöördumises lubatakse toetada Maavalla Koda ja Kunda kandi põlisrahvast Hiiemäe kaitsmisel nii nõuga kui ka jõuga. Lisaks seisab pöördumises:

"Iga muistne pyhapaik või muu esivanemate mälestusmärk on osa eesti rahvusest ja kultuurist. Nad kannavad endas sõnumit, et eesti rahvas on elanud siinmail loodusega kooskõlas tuhandeid aastaid. On kohutav, kui oma juured ja rahvusliku mälu kaotanud inimesed hakkavad neis paikades tegutsedes hävitama meie juuri."

Hiljuti võttis Tartu Halduskohus menetlusse Maavalla Kotta kuuluva Härjapea Koja avalduse, milles palutakse tyhistada Kunda Linnavolikogu kehtestatud detailplaneering Hiiemäele tuulepargi rajamiseks.

Härjapea Koda on seisukohal, et tuulepark kahjustab oluliselt hiit kui terviklikku kultuurimälestist ja muudab võimatuks selle kasutamise põlisrahva pyhapaigana.

Esialgse õiguskaitse tagamiseks peatas halduskohus vaidlusaluse planeeringu kehtivuse kuni kohtulahendi jõustumiseni. Kohus arutab tuulepargi Hiiemäele rajamise seaduslikkust 30.08.

Lyganuse põlisrahva liikumise pöördumine on koostatud eesti ja kohalikus lyganuse maakeeles.

Lisaks Kunda Hiiemäest


Maavalla Koda


TUETTUSE AVALDUS

Avaldame tuettust Maavalla Kojale ja Kunda põliselle rahvale võitluses Kunda Iiemä puutumattuse iest. Meije leijama, et Kunda Linnavolikogu ottsus ehitada Kunda Iiemääle tuulepark on läbi mõtlematta, põhjendamatta ja paigalise ajaluo ja kultuuri muistamise kõha päält kuritegelik.

Jogalaine ennemuistane pyhapaik vai muu esivanematte mälestusmärk on osa iesti rahvusest ja kultuurist. Näväd kannavad endas sõnumida, et maarahvas on eland siinmail luodussega kuoskõlass tuhanded aastad. Sie on irmus, ku omad juured ja rahvusligu muistamise kauttaned inimised akkavad neis paiguss tegutsemisega ävitama meije juuri.

Kunda Linnavolikogu ottsus algatada detail planiering Kunda Iiemääl puutub õtse ja valusast ka Lyganuse kihelkonna põlisesse rahvasse. Õnnest Lyganuse Vallavolikogu ottsustas tänavaasta kevade Purtse Iiemääl arendustegevust mitte lubada. Siiemaale on riik miskit muodi ennemuistasi pyhapaiku kaitsend. Aga Kunda Linnavolikogu ottsussega on luodu pretsedent, kus tohib arendada äri- ja ehitustegevust ka kaitsealuse maa pääl.

Tuettame Maavalla Koda ja Kunda kandi põlisrahvast nii nõuga kui ka jõuga.

 

TOETUSAVALDUS


Avaldame toetust Maavalla Kojale ja Kunda kandi põlisrahvale võitluses Kunda Hiiemäe puutumatuse eest. Leiame, et Kunda Linnavolikogu otsus ehitada Kunda Hiiemäele tuulepark on läbi mõtlemata, põhjendamatu ning kohaliku ajaloo- ja kultuurimälu suhtes kuritegelik.

Iga muistne pyhapaik või muu esivanemate mälestusmärk on osa eesti rahvusest ja kultuurist. Nad kannavad endas sõnumit, et eesti rahvas on elanud siinmail loodusega kooskõlas tuhandeid aastaid. On kohutav, kui oma juured ja rahvusliku mälu kaotanud inimesed hakkavad neis paikades tegutsedes hävitama meie juuri.

Kunda Linnavolikogu otsus algatada detailplaneering Kunda Hiiemäel puudutab otseselt ja valusalt ka Lyganuse kihelkonna põlisrahvast. Õnneks otsustas Lyganuse Vallavolikogu tänavu kevadel Purtse Hiiemäel arendustegevust mitte lubada. Siiani on riik mingil moel muistseid pyhapaiku kaitsnud. Kunda Linnavolikogu otsusega on aga loodud pretsedent, kus tohib arendada äri- ja ehitustegevust ka kaitsealusel maal.

Toetame Maavalla Koda ja Kunda kandi põlisrahvast nii nõuga kui ka jõuga.

 

Kaja Toikka

Lyganuse kihelkonna
Põlisrahva liikumise eestkõneleja