[text]
Täna on

Kige rohkep tiip rõõmu, et elu om akanu liikme ja tegijese om asjaliku. Sedä näidäp kaits vastsest mulgikiilset kirjaraamadut, mis om selle aa sehen vällä tullu — yits peris laste oma kirjudet, tõine aga Jaak Kõdari kirjudet aaluuline näitemäng «Kolm risti», mis ka 29. ja 30. einäkuu päeväl Nava talun murule tuudi, kirotas mulke vaimu oidje Alli Laande Sakalas.


Ku kennigi mõtlep, et mikeperäst tetä viil väiksen kylän näitemängu, sest esiki om neid suveetendusi nõnna pallu, sis ainus asi, mis mede tykki eristep, omgi mulgi kiil ja oma kotus Mulgimaa. Sedä ei saa kunnigil muial tunda.

 
Aga ku kyben tagasi kaia keväde pääle, siss võiss ääss asjass pidäde kokkuistmist, kos Mulgimaa vallavanempe andsive oma vällävaate Mulgimaa edesisest kuustyyst.

Pirle peave Alliste, Karksi, Abja ja Paistu inimese ennast mulkess ja ka teeve pallu selle tunde oidmisess. Sedä näidäve Tarvastu laat, Alliste kihelkonna suvelaagre ja Karksi kihelkonna korraldet Viljandimaa virre, mis kik om seot mulgi kultuuri ja keelege. Ku viil Tõrva ja Elme ka rohkep manu tuless, sis oless asjal jumet. Selle aaste Mulke Suvekuul kõrraldeti Alal, kuid selle kandi inimesi olli osalemen vähä. Abi iist aga Ala kooliperel ning Liivi ja Peeter Arrol suure tänuse!

Septembren om laanin avade Karksi-Nuian mulgi keele ja kultuuri täävekammer, kos kik, kes tahave täävet mulgi keelest või kultuurist, sedä ka saave. Kyll me sis tääviteme, ku asi teoss saap. Kigele tegijeile edespiditsess jõudu.


Sakala