[text]
Täna on

Karula Rahvuspargin tulõ 9.-10. süküskuul traditsioonilidsõ ehitüse oppus, kirotas Uma Leht.

Puulpäävä kõnõldas, kuis vana moodu perrä palkmajju kõrda tetä, määndse olli suvõköögi vanal aol ja täämbä.

Pääle lõunat nakkas oppus kirvõga raot aida (1850–1870) taastamisõ man, opatas ka pilpa kiskmist ja lüümist, pino kuurmist ja noist pinokuaehitust.

Pühäpäävä kõnõldas ahoehitüsest, savvusanna ahjõst, sõidõtas ka mitmõsugumaidsi keressit kaema. Lõpus mindäs viil Künnimõtsa tallo aida aluspalkõ vaihtama.

Kõik omma oodõdu, teedüst saa tel 7828350, 5251552


Uma Leht