[text]
Täna on

Teade Maavalla Koja sõpradele

Maavalla Koja kasupäeva korjandus

Maavalla Koda kuulutab välja igasygisese kasupäeva korjanduse, mis toimub 1.-29. sygiskuud 10219.

Korjandusest laekunud raha ja vara kasutatakse Maavalla Koja korraldus- ja juhtimiskulude katmiseks (sh hiite uurimine ja kaitse, koduleht, teabevahetus, trykised, yritused, kohtukulud hiite kaitseks jm).
 
Kuna koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused, oleme tänulikud igasuguse abi eest. Oodatud on ka virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende esemetega tunnustada koja parimaid abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Annetada on võimalik Maavalla Koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Rahvakalendris on 29. sygiskuud kasupäev ehk mihklipäev. See on yks nn postipäevi, mis poolitab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Kasupäevast algab meie maa rahval esivanemate hingede aeg, mis kestab jõuludeni.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee

Maavalla Koja juhatus


Maavalla Koda on loodud esivanemate loodushingelise põliselma ja -usu väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loodushoidu, riigi ja kiriku lahusust ja mõtte- ning usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmaliku kodanikuyhiskonna ning oma kultuuriloo tundmise syvendamist.
 
Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate pärandit ja on meie rahva väekohad. Osaleme praegu Palukyla, Panga ja Purtse hiiemäe kaitsmises. Kunda hiiemäe kaitseks pöördus koda kohtusse.

Läinud aasta sygisel korraldas koda koos Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooliga Muhumaa pyhapaikade ylevaatuse. Nähtust ja kuuldust saavad huvilised osa pildialbumi vahendusel. Välitööd toimusid Muhus ka sel kevadel.
 
Läinud aasta urbekuus korraldas koda koos Eesti Kirjandusmuuseumi, Muinsuskaitseameti jt. asutustega pyhapaikade konverentsi. Seal peetud ettekannete põhjal on koostamisel artiklikogumik.
 
Eelmisel aastal osales koda looduslike pyhapaikade riiklikku programmi ette valmistavas tööryhmas. Koda taotleb riigilt jätkuvalt programmi algatamist.

Kevadel ilmus Koja Lehe esimene number. Lehe vahendusel hakkavad põlisrahva uudised jõudma ka nende inimesteni, kes internetti ei kasuta.

Aasta lõpus ilmub juba 29. korda koja toimetatud Maavalla sirvikalender. Tutvu maarahva tähtpäevade, ajaarvamise ja sirvikalendriga.

Maavalla Koja teabelist ja veebileht koondavad ja vahendavad maa- ja taarausu, maaelma, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja artikleid. Koja teabelistiga saab liituda koja võrgulehel. Praegu on koostamisel koja uus võrguleht.

Maausuliste tegemistest võib pikemalt lugeda 24.08. Maalehes ilmunud usutluses Maavalla Koja vanema Ahto Kaasikuga. Samuti võib Klassikaraadiost kuulata maausust tehtud saateid.

Saada see kuulutus ka oma sõbrale või tryki välja ja pane teadetetahvlile:

Tryki kuulutus