[text]
Täna on

Täna, laupäeval, 09.09. algusega kell 12 toimub Eesti Keele Instituudi III korruse saalis (Tallinn, Roosikrantsi 6) seminar “Rahvaste õiguste aktuaalsed probleemid”. Seminar on korraldatud MTY Rahvaste Õiguste Instituudi ja MTY Fenno-Ugria Asutuse Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse (SURI) koostöös. Töökeelteks on eesti ja vene keel, teatas SURI.

Seminar algab ettekannetega rahvaste õiguste aktuaalsetest probleemidest. Neid esitavad tuntud soome-ugri rahvaste asjatundjad. Seminarile järgneb ymarlaud, kus osalejad pyyavad leida lahendusi kysimustele: Rahvad ja põlisrahvad: kas ja kuidas on neid vaja eristada? Kas suurrahvad vajavad Rahvaste Õiguste Ylddeklaratsiooni? Kuidas vaigistada agressiivset diasporaad?

Yritus lõpeb ingliskeelse raamatu piduliku esitlusega. Raamat “The Rights of Peoples: Ideals and Reality”, Tartu 2006, 96 lk., sisaldab ettekandeid, mis peeti 21.-22. augustil 2004. aastal toimunud rahvusvahelisel konverentsil "Rahvaste õigused: ideaalid ja reaalsus" (loe lähemalt).

Artiklite kõrval on raamatus ka eesti avaliku elu tegelaste tervitused konverentsile ja Rahvaste Õiguste Ylddeklaratsiooni tekst, mis võeti vastu 2001 aastal Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VI Peaassambleel.

Käesoleva nädala alguses selgus, et Mari Nõukogu esimees Vladimir Kozlov ei saa tulla Eestis toimuvale seminarile probleemide tõttu välispassiga. Probleemid Vladimir Kozlovi välispassiga algasid juba maikuus. Venemaa võimud tõstsid Vladimir Kozlovi 15. mail 2006 rongilt maha, kui ta oli minemas muuseumitöötajate kursustele Soome. Ettekäändeks oli rikutud pass: keegi oli Vene piiril V. Kozlovi välispassist kaks lehti välja rebinud, mis tegi passi kõlbmatuks. (Vt. SURI pressiteade).

Pärast seda juhtumit V. Kozlovil vaatamata pidevatele katsetele ei õnnestunud uut välispassi vormistada, kuigi ametlikult on tänavu Venemaal välispassi vormistamise aeg kõige rohkem yks kuu.

Esindamata Rahvaste Organisatsioon (ERO), inglise keeles – Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), on 1991. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mis yhendab rahvaid ja riike, kelle enesemääramisõigus on suuremal või vähemal määral piiratud ja kes seetõttu ei ole esindatud Yhinenud Rahvaste Organisatsioonis. Tänase seisuga kuulub EROsse yle 60 liikmesrahva. Viis endist ERO liiget on saavutanud täieliku iseseisvuse ning võetud vastu YRO-sse: Eesti, Läti, Armeenia, Gruusia ja Belau. Enam infot ERO kohta, samuti jooksvaid uudiseid, raporteid jne. Pakub www.unpo.org.

KAVA

12.00 Avasõna – Linnart Mäll, Rahvaste Õiguste Instituudi direktor

Ettekanded

1. Konstantin Zamjatin (Udmurtia) Põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni

vastuvõtmise protsessi kajastus venekeelses meedias

2. Aleksanteri Kirjanen (Ingeri) Ingerisoomlaste õiguste taastamise probleemid

3. Vassili Nikolajev (Mari) Sõnavabadus Mari Eli Vabariigis

4. Heno Sarv (Eesti) Kas mõistete "rahvas" ja "põlisrahvas" kasutamine aitab lahendada setu kriisi?

14.15 Kohvipaus (EKI II korruse väikses saalis)

15.00 Ymarlaud teemadel (EKI II korruse väikses saalis):

1. Rahvad ja põlisrahvad: kas ja kuidas on vaja neid eristada?

2. Kas suurrahvad vajavad Rahvaste Õiguste  Ylddeklaratsiooni?

3. Kuidas vaigistada agressiivset diasporaad?

17.00 Raamatu “The Rights of Peoples: Ideals and Reality” pidulik esitlus.