[text]
Täna on

Täna ennelõunal Postimehes toimunud Toomas Hendrik Ilvese usutluse järel võib tõdeda, et kumbki presidendikandidaat ei ole selle maa omausku.

Usulisi vaateid puudutavale kysimusele vastas Ilves, et on ristitud ja leeritatud ning on Halliste luterliku koguduse liige. Kohustuslikku usuõpetust peab Ilves “absoluutselt vajalikuks” ning  riigikristlikke talitusi igati asjakohaseks.

Sellel taustal on ehk eriti kõnekas tõik, et Ilves ei pidanud vajalikuks vastata yhelegi ilmalikku riiki ja hiite kaitset puudutavale kysimusele. Kas Ilves ei tunne põlisrahva pyhapaiku või peab neid tähtsusetuks, jääb lugeja enda mõistatada.

Seevastu vene õigeusku Arnold Ryytli rahvaluule-uurijast emand Ingrid Ryytel kinnitas hiljuti, et peab hiite kaitset väga tähtsaks. Paraku vähendab seda rõõmu teadmine, et viie aasta jooksul pole Kadriorust hiite kaitseks kostnud pooltki sõna.

Seega võib järeldada, et Eesti presidendivalimiste tsirkuse lõppvooru on jõudnud kaks usklikku – luterlane ja vene õigeusklik. Kumb mees pääseb juhtima maausulise põlisrahva järglastele kuuluvat ilmalikku maad, teab yksi Taar.

Maavalla Koda

Toomas Henrik Ilvesele esitatud kysimusi ja tema vastuseid


Kas usundiõpetus peaks olema koolis kohustuslik?

Absoluutselt. See aitab maailma asjadest aru saada. Kuidas mõista rahvusvahelise elu syndmusi islamiusust midagi teadmata?


Milline on teie suhe usuga? Olete usklik? Millisesse kogudusse kuulute?

Olen ristitud ja leeritatud luterlane, kirikus käin suuremate pyhade ajal. Kogudus on Halliste.


Kas teie arvates on hea, et riiklikel tseremooniatel toimuvad vaimulikud etteasted ja riigijuhid osalevad ametlikult kristlikel jumalateenistustel?

Nii tehakse kogu Euroopas, ma ei näe siin probleemi.


Kysimus: Kuidas jääda Euroopa Liidus eestlaseks?

Kahjuks pole ingllise keele pealetungil mingit pistmist Euroopa Liiduga, ta algas ammu enne kui Eesti sai EL liikmeks. Euroopa Liidus on eesti keel ametlik keel, kus saab kõik asju ajada emakeeles.


Kas te jätate nätsu närimise pooleli, kui presidendiks saate?

Närin nätsu et mitte suitsetada. Kas suitsetav president on teie arvates parem?

 

Vastuseta jäänud kysimusi

Eesti teadaolevatest põlistest hiitest ja teistest looduslikest pyhapaikadest on riigi kaitse all viiendik. Neidki ei kaitsta pyhapaikadena, sinna lubatakse ehitada suusakeskusi, tuuleparke jms. Igal aastal kaob seetõttu hulk iidseid kultuuriväärtusi jäädavalt.
Kuidas hindade olukorda ja kas Te soovite midagi hiite kaitseks ette võtta?

Kas soovite, et Eesti oleks ilmalik riik, kus inimestele on tagatud usuvabadus ja riik ei eelista yhtegi usku teisele või pooldate senist riigikristluse arendamise poliitikat?
Meenutan, et eesti senist usupoliitikat ilmestavad riigipalgalised vaimulikud vanglates, sõjaväes jm, kirikuarhitektuuri eelistamine muudele kultuurimälestistele, kiriklikud tseremooniad riiklikel syndmustel jms.

Kas presidendiks saades vannute te ustavust peale Eesti riigi ja rahva veel kellelegi?

Eesti riik on kulutanud märkimisvärselt palju vahendeid kiriku- ja mõisaarhitektuuri hooldamiseks. Samas on jäetud praktiliselt saatuse hooleks yliharuldased looduslikud pyhapaigad. Seetõttu hävib igal aastal hindamatuid kultuuriväärtusi. Kas ja mida soovite poliitikuna ja presidendina võtta ette pyhapaikade päästmiseks?

Mind kui seaduseekuulekat EV kodanikku haavab sygavalt, et meie riigijuhid käivad riigi esindajatena tähtpäevadel kirikus ja et pastorid-kaplanid esinevad meie riigi paraadidel. Kas asju ei saaks korraldada nii, et riiklikud yritused oleksid vastuvõetavad kõigile kodanikele, k.a. neile, kes ei kuulu kristliku vähemuse hulka?

Minu kodu lähedale muinsuskaitsealusele hiiemäele hakatakse ehitama tuuleparki. Muinsuskaitse ja looduskaitse on andnud ehitusele heakskiidu. Ka mujalt Eestist on kuulda palju selliseid juhtumeid. Kas Eesti Vabariigi president peaks Teie arvates võtma sõna ja tegema midagi oma esivanemate pyhapaikade kaitseks?


Postimees