[text]
Täna on

«Huvi nõsõs egä kõrraga,» imehtäs Kalve Kristi Karula Hoiu Ühingust, kiä kõrrald’ minevä nädälivaihtusõ joba katsanda traditsioonilidsõ ehitüse oppusõ, kirotas Uma Lehes Harjo Ülle.

Kuis vana moodu perrä palkmaiu kõrda tetä, pinokota ehitä ja muud tarkust kõrva taadõ panda, tuud tulli Karulalõ opma 80 inemise ümbre. Kalve Kristi sõnno perrä oll’ huviliidsi kats kõrda nii pall’o, a kõik mahu-es är.

Oppusõl suvõköögest kõnõlnu ja noidõ ehitämist opanu vana ehitüse as’atundja Elleri Kalle kitt’, et paiga pääl küsüti hulga kimmit küsümiisi, kuis koton tuud vai taad hoonõt kõrda saia. «Inemise omma ostnu vai perändüses saanu vannu elämiisi ja nä ei taha, et vana huunõ är laosi,» seletäs tä.

Et veidikene kriitikat kah tetä, sis nimmas’ Eller tuud, et inemise olõsi võinu inämb esi paiga pääl kätt pruuvi. Suur jago tekk’ tuud, a mõnõ kaiva iks niisama päält.


Uma Leht