[text]
Täna on

Mulgi kiilt õpetedes sii aaste mitmen kylän ja ka Villändi linnan.

Mulgi Instituudi juht Alli Laande om yits kõrd nädälin kutsutu Mulgimaa tõise viirde, Mustla pääle mulgi kiilt õpeteme. Villändi raamatukogun akkap septembre lõpust kaits kõrda kuun õpetust jagame Erna-Elise Neimann. Eila kogunive päämiselt Tarvastust Villändise asunu mulgi muti ka maavalitsuse majan, kos nemä kaits kõrda kuun mulgi keele ja kirjaviisi kysimusi aruteve. Kindla pääle om midagi tulemen ka Abjan ja ehk mõnen paigan viil, kirotas Airi Hallik Sakalan.

Alliste koolimajan saive mulgi keele tunni mineve aaste nii ää uu sisse, et kennigi es taha kuunkäimist ärä lõpete. «Mulgi kiil akkass inimesi nõnda uviteme,» sellät mulgi keele õpetei Asta Jaaksoo. «Rahvas olli kokkuoidev ja rõõmsa meelege õpmise man, nii et teive kohe kindla otsuse: jääme kik aastet kõrdame ja teeme kik uvveste läbi.»

Abja Koolituskeskuse iistvõtmisel läävegi mulgi keele tunni Allisten edesi, egä kuu kaits kõrda. Mineve aaste õpetemistest om Alliste rahval kokku köidet ka yits täädmik, kos om sehen tunni manu võetu lugemise, laulmise, mängu ja ringtantsu, mida vanaste kuule man om arjutet ja nyid miilde tuletedess.

 

Sakala