[text]
Täna on

20.09. Tallinnas No teatris toimunud põlevkiviteemalisel nõupidamisel otsustati koostada pöördumine Eesti avalikkuse, Põhjamaade avalikkuse, EV valitsuse, riigikogu poole.

Keskkonnakaitsjate, omavalitsus- ja kultuuriinimeste koostatud pöördumises Eesti avalikkuse, Põhjamaade avalikkuse, EV valitsuse, riigikogu poole kutsutakse yles mitte avama uusi kaevandusi Virumaal odava elektri myymiseks põhjamaadesse.

Pöördumises on öeldud: "Põlevkivi kaevandamine on oht meie põhjaveele ning loodusele. yksikute ettevõtete kasum ei tohi olla väärtus, mille eest kogu yhiskond rikutud elukeskkonna tõttu peaks järgnevaid põlvkondi lõivu maksma."


Maavalla Koda


Pöördumine Eesti avalikkuse, Põhjamaade avalikkuse, EV valitsuse, riigikogu poole


Põlevkivi kaevandamine õõnestab nii meie iseseisvust kui ka tulevikku.

Põlevkivi kaevandamine on oht meie põhjaveele ning loodusele. yksikute ettevõtete kasum ei tohi olla väärtus, mille eest kogu yhiskond rikutud elukeskkonna tõttu peaks järgnevaid põlvkondi lõivu maksma.

Vaatamata asjaolule, et Eesti on olnud yks enam põlevkivi kasutavaid riike maailmas, pole see olnud lõpuni meie oma tahe ja otsus. Tohutus mahus põlevkivi kaevandamine ja energeetikas kasutamine oli Eestimaa inimestele Nõukogude keskvõimu poolt peale pandud sundus. Põlevkivi paikneb Eestis liialt tundlikel aladel ning seetõttu pole selle maavara kasutamine arukas.

Me loodame, et meie naabrid Soomes, Rootsis ja Norras, kuhu hakkab ulatuma Eestis toodetud elekter merekaabli kaudu, keelduvad Eesti põlevkivielektrist. See elekter on toodetud meie kõigi tuleviku ja puhta looduse arvel. Samal moel nagu elektri tootmine kahjustab põlevkivi kasutamine ka õlitootmiseks meie elukeskkonda.

Meie kindel soov on, et Eestis käivitataks mehhanismid, millega jõuliselt vähendada arutut raiskamist, mille lipulaevaks on muutunud riiklik energiamonopol.

20 aastat tagasi mõisteti Eestis, et fosforiidikaevanduste avamine võib ohustada nii meie elukeskkonda kui ka iseseisvust. Sama olukord on tekkinud ka nyyd: põlevkivi massiline kaevandamine elektri- ja õlitootmiseks ohustab samuti nii meie iseseisvust kui ka keskkonda ning seetõttu tuleb see tegevus lõpetada.

Me nõuame, et oleks loodud ja käivitatud Eesti taastuvenergia ning energiasäästuprogramm, milles peavad olema ette nähtud fossiilsete kytuste kasutuse märkimisväärse vähendamise viisid ja teed.

Pöördumine on heaks kiidetud 20. septembril 2006 NO teatris