[text]
Täna on

Saami rahvuslaste nõudmisel muudetakse saami keele õpetus Norra põhikoolides kohustuslikuks ning uue õppekava järgi peavad norra lapsed oskama ka saami keeles lugeda ja kirjutada, kirjutas EPL.

Saami keel kuulub norra kirjakeele ja uusnorra keele kõrval samuti ametlike keelte hulka. Nõue on juba tekitanud vastakaid tundeid, sest isegi kõik saamid ei toeta muutust.

Kardetakse, et see võib põhjustada koolilastes asjatut vastandamist ning vastumeelsust. Ka paljud saami eestkõnelejad leiavad, et muutus on otsustatud teha vaid odavatel poliitilistel põhjustel ja see ei suurenda kuidagi huvi saami kultuuri vastu.

Kuid on ka neid, kelle arvates tuleks just koolilastes äratada huvi eri kultuuride vastu ja parim vahend selleks on keeleõpe. Nii hakataksegi norra keele tundides edaspidi õpetama paralleelselt saami keele hääldust.

Saame on lisaks Norrale veel ka Rootsis, Soomes ja Venemaal (vt kaarti). Kokku peab ennast saamideks ligi 100 000 inimest, kellest suurem osa elab Norras. Kuni eelmise sajandi alguseni oli saami kultuur Norras ysna allasurutud, kuid nyydseks on käivitatud programme, mis toetavad saami keelt ja kultuuri ning saami lastel on võimalik saada haridust ka oma emakeeles.

Eesti Päevaleht