[text]
Täna on

Täna, 27. sygiskuud peab Jürgen Beyer (PhD) Tartu Ülikoolist ingliskeelse loengu teemal "Are the Estonian words 'maarahvas', 'maakeel' and 'maamees' medieval loan-translations?"

Loengu korraldab Keskaja Keskus ja see toimub algusega kell 16.15 TLÜ Ajaloo  Instituudis (Tallinn, Rüütli 6, ruumis 307).

Jürgen Beyer väidab loengul (vt lähemalt http://www.ai.ee/?pid=2452) et sõna maarahvas, maakeel jms on tegelikult hiline laensõna saksa keelest. Oma väidet põhjendab ta seega, et germaani keeltes on sel perioodil nimetatud teisigi rahvaid maarahvasteks ja toob näiteks Ladina Piibli.

Näib, et Beyer vaatab mööda asjaolust, et kohalik ajalooline saksakeelne kirjasõna nimetab meid järjekindlalt mittesakslasteks (Undeutsc). See aga ei anna mingit põhjust oletuseks, nagu võinuksime laenata maarahva nimetuse vallutajatelt. Tema teooria välistab ka võimaluse, et meie omanimetus võib olla põline, sarnaselt mõne teise põlisrahvaga maailma eri paigus, kes end oma keeles samuti maa rahvaks kutsuvad.

Selline lähenemine tuletab meelde varasema baltisaksa ajalookäsitluse, mille ylesanne oli õigustada vallutust ja õilistada vallutajaid ning alandada põlisrahvast.

Keskaja Keskus on seadnud oma sihiks mõtestade meie keskaeg ymber kristlik-euroopalikust ajalookäsitlusest lähtudes. Tegemist on taas ideoloogilise ajalooteadusega, mis ei teeni teps mitte maarahva huve. Selles mõttes on ka keskuse korraldatud tänane loeng ootuspärane.

Maavalla Koda