[text]
Täna on

t_2006_0826_139Vaike.gifTäna, 28. sygiskuud arutati Rakvere kohtumajas Maavalla Kotta kuuluva Härjapea koja taotlust tyhistada Kunda Linnavolikogu otsus kinnitada hiiemäe tuulepargi detailplaneering. Osapoolte ärakuulamise järel teatas kohtunik Ülle Polluks, et kohtuotsus tehakse teatavaks 18. porikuud.

Härjapea Koda palus Tartu Halduskohtul vaidlusaluse otsuse tyhistada, kuna see pole piisavalt põhjendatud. Tuulepark kahjustaks oluliselt muinsuskaitsealust hiit kui terviklikku kultuurimälestist ja muudaks võimatuks hiiemäe kasutamise pyhapaigana. Kuna usuvabadus on inimese põhiõigusi, peab selle piiramine olema seaduste alusel väga selgelt põhjendatud.

Kunda Linnavolikou otsus loob lisaks ohtliku pretsedendi, mille järel pole enam põlisrahva ykski hiis ega kalme tegelikult kaitstud.

Kunda Linnavolikogu esindajad võtsid omaks, et kaks tuulikut kolmest ehitatakse muinsuskaitsealusele hiiemäele. Linn ei näe selles aga probleemi, kuna tuulepargi detailplaneeringule on saadud riiklike ametkondade kooskõlastused. Samas syydistati koda koostöövalmiduse puudumises.

Kohtuasja arutamisele kaasatud Maa-ameti lepinguline jurist Toomas Kutti rõhutas korduvalt, et on protsessil riigi esindaja. Kutti väitis, et Härjapea kojal puudub õigus hiiemäe tuuleparki vaidlustada ja soovijad võivad oma usutalitusi täita tuulikute vahel. Samuti leidis Kutti, et Härjapea Koja tegevus on võrreldav sellega, kui mõni usulahk hõivaks näiteks pangakontori.

Koda leids, et selline suhtumine on riigi esindaja poolt kohatu ja solvav. Samuti kummutati väide koja vähesest koostöövalmidusest. Näiteks nõustuksid maausulised sellega, kui kolme tuuliku asemel ehitataks vaid yks hiiemäe kõrval asuv tuulik. Koda on otsinud ja pakkunud välja tuulikute teisi asukohti ning on pakkunud linnale abi Hiiemäe heakorrastamiseks. Paraku on linn kõik kompromissettepanekud tagasi lykanud.

Kohus ei rahuldanud Kunda linna taotlust kaasata kohtuarutellu tuulepargi rajamise algatanud Oceanside OY. Ettevõtte kaalukamad osanikud Jüri Mõis ja Jaan Tepp istungil ei osalenud.

Kunda linn nõuab Härjapea kojalt kohtuvaidluse kaotuse korral välja 26000 kr. Sellise summa kasseeris linnalt juriidiline nõustaja Jüri Allikalt. Koda leidis, et taotletud summa pole põhjendatud, kuna on peaaegu kolm korda suurem koja õiguskuludest.

Kunda hiiemäe juhtumist lisaks:
http://www.maavald.ee/kunda.html

Pilt: Äikesepilv läheneb Kunda Hiiemäele, Maavalla Koda, põimukuu 10219

Maavalla Koda