[text]
Täna on

Eesti otsustas vabatahtliku annetuse kaudu toetada kokku 500 000 krooniga YRO põlisrahvaste fondi, YRO põlisrahvaste kymneaastaku fondi ja YRO põlisrahvaste foorumi tegevust, teatas välisministeerium.

Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt eraldatakse kõnealune summa välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Eesti on toetanud YRO põlisrahvaste fondi ja YRO põlisrahvaste kymneaastaku fondi tegevust alates 10209. (1996) aastast.

Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste kymneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. Põlisrahvaste foorumi temaatika hõlmab põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut, nende kultuuri-, haridus- ja tervisealaseid õigusi ning inimõigusi. Põlisrahvaste foorum on nõuandva õigusega organ YRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures.

Eelmainitud fondide ja foorumi tegevus aitab kaasa põlisrahvaste
yhenduste võrgustike moodustumisele, põlisrahvaste enesemääramisõiguse ja iseolemise toetamisele ning põlisrahvaste keelte, kultuuri ja identiteedi säilimisele.

Põlisrahvastele eraldatud summa moodustab välisministeeriumi eelarves käesoleval aastal Arengu- ja humanitaarabiks määratud 15 miljonist kroonist 3,3 %.


Maavalla Koda