[text]
Täna on

26. süküskuul, Euroopa kiilipääväl, saiva Võro Instituut ja filmimiis Laiapea Vahur võro keele tutvambastegemise iist Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Tiidüsministeeriumi kitmisekirä ja preemiä.

Laiapea Vahur sai tiitli «Aasta võõrkeelealane tegu» ja preemiäs 25 000 kruuni. Avvuhind anti väikeisi kiili tutvastegemise ja oppamisõ iist periselofilme kaudu.

Neo olli tõtõelosari «Veere pääl» ja film «Vahtsõ ilma veere pääl», võrokiilne sari «Piiri pääl» ja film «Inemiste piir». Pääle tuu tekk’ Laiapea Vahur inemisile tutvambas viil liivi kiilt (film «Julgi vägi» liivi keelest ja kultuurist liivi laulja Julgi Stalte tegemiisi läbi) ja viipekiilt («Tummfilm kurdist tüdrukust»).

Võro Instituut sai 10 000-kroonidsõ preemiä võrokiilse koolioppusõ ja võrokiilside puutrimänge luumisõ ja pruukmisõ iist koolõn aastil 2000–2006. Parhillatsõs om projekti man 23 kuuli, umma kiilt opp 430 vana Võromaa ja Setomaa koolilast.

Haridus- ja Tiidüsministeeriumi ja Sihtasutus Archimedese kõrraldõdu konkursi mõtõ oll’ panda Eesti inemiisi inämb väikeisi kiiliga tegelemä. Viil taheti kittä ja tetä tutvambas inemiisi, kink kõva tetätahtminõ ja iinkujo omma väärt perrätegemist.


Uma Leht