[text]
Täna on

7. oktoobrel kogunive mulgi Villandist, Tartust ja Pärnust päälinna mulke manu. Meid oli kokku tullu peris pallu ja see tiip syäme lämmese, et mulgi ei ole kunnigile kadunu. Sellel kõrral oli mede kokkusaamisel juubeli mekk man, sest «Mulke Almanak» sai 70-aastasess, kirotas Sakalan Leili Weidebaum, Villande mulke kogukonna vanemp.

Mulke Selts tetti 1934. aasta jaanuarin Talnan. Edimesest kogunemisest võtsive osa tolleaigse riigimehe Konstantin Päts, Johan Laidoner ja Jaan Soots — kik mulgi. Varsti pääle seda tetti seltsi edimine põhikiri, kos oli paika pantu «juurte» olemanolu. See oli kige tähtsam nõudmine seltsi vastuvõtul ja selle nõudmisege oleme seni toimetenu.

1935. aastal tetti otsus, et akates vällä andme koguteost Mulgimaast «Mulke Almanaki» nimege. Edimine «latseke» näi päivavalgust jõulukuul 1936. aastal. Sii jäi ainukesess numbress enne sõda.

Oma uuesti syndimise tegi almanak alla 1992. aastal. Sellest aast om vällä tullu 15 almanakki. Toimetenu om neid Eduard Vääri ja Ene Nobel. Vällänägemise iist om oolin kik see aig Talnan elav Alliste mulk Silvi Väljal.

Nummer 16 tuli just nyyd trykist vällä. Prilla võib teda saija Villandist miu või Erna-Elise Neimanni puult. Pyyame teda vällä panna ka Villandi muusjumi ja kunstisaali. Kik, kes om uvitet mulke tyydest-tegemistest, lugege mede almanakki!


Sakala