[text]
Täna on

19.- 21. rehekuuul (11) 2006 peetäs Võro liinan konvõrentsi "Õdagumeresoomõ kodo". Võrol peetäv konvõrents käü riikevaihõliidsi kultuuri- ja keelekonvõrentse ritta, midä Võro Instituut ja Tarto Ülikuul ommaq kõrraldanu 1996. aastagast pääle.

Timahavvadsõ konvõrendsi teemas om kodo, märkin õdagumeresoomõ rahvidõ minevigu ja täämbädse päävä pääle. Oodõtas ettekandit nii õdagumeresoomõ algkodo ku ka täämbädse päävä egäpääväkultuuri kotsilõ. Ossa võinu võttaq arheoloogiq, asostusaoluu uurjaq, etnoloogiq, folkloristiq, lingvistiq, sotsioloogiq jt. Konvõrendsi teemast pikembält saa lukõq allpuul konvõrendsi ringkiräst.

Konvõrendsi kõrraldamist tugõva Haridus- ja Tiidüsministeeriüm ja riiklinõ prog­ramm "Lõunaeesti keel ja kultuur".

Kava (.doc)