[text]
Täna on

t_Panga.gifSaaremaa yhe olulisema huviväärsuse ja tähtsama hiiekoha, Panga panga arendaja Alever Sagur sai keskkonnainspektsioonilt loata parkla rajamise eest 3000 krooni trahvi, teatas EPL.

Inspektsioon käivitas väärteomenetluse heinakuus, kui panga hiide karusepäeva pyhitsema tulnud kodalased teatasid ehitustöödest. Parkla rajamist uurimas käinud inspektorid avastasid, et ehituseks luba pole. Sagur ise nimetas ulatuslikku pinnase koorimist ja mullavedu põllumaa harimiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Sagurile parkla ehituseks kolm miljonit krooni käesoleva aasta alguses enne seda, kui oli tehud keskkonnauuringud ja kehtestatud detailplaneering. Kavandatava parkla, teede, kylastuskeskuse ja elamute keskkonnamõju hinnates jättis Hendrikson ja ko arvestamata pangal asuvat ajaloolist hiit puudutava teabe ja ettepanekud. Maavalla Koda on mõistnud ehitustööd pangal otsustavalt hukka.

"Koda pakkus välja mitmeid võimalusi hiie ja huviväärsuse olukorra parandamiseks, kuid maaomanik valis siiki kiire ja hoolimatu rikastumise tee. Hiie pinna koorimine ja sinna parkla ja hoonete ehitamine on kõige halvem, mis võib ajaloolise pyhapaigaga juhtuda. Põliskultuurist hoolivate inimeste meelest on see kuritegu.", ytles Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik.

Omavoliliselt tööd alustades rikkus mees nii looduskaitse- kui ka veekaitseseadust. Pinnase vedas Sagur panga servale, rikkudes sellega veekaitse nõudeid.

Suurim karistus olnuks sellise rikkumise eest 6000 krooni suurune trahv.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul selgitas, et parkla ehitamist karistus ei peata, trahvi sai Sagur ehituse, mitte keskkonnanõuete rikkumise eest.

Lisaks Panga hiiest


Maavalla Koda