[text]
Täna on

28. rehekuu pääväl tulõ Lindora laat, kost saa ka vahtsõt, 2007. aastaga Võro-Seto tähtraamatut, kirotas Uma Lehes Harjo Ülle.

Võro-seto tähtraamatun kirotõdas seokõrd 110. sünnüaastapäävä puhul kaabu ja piibuga ehitüskunstnigust Matteuse Arnoldist, 170. sünnüaastapäävä jutt om kujoragojast Weizenbergi Augustist. Hollo Aimi märk är tuu, et latsi jutuvõistlust «Mino Võromaa» kõrraldõdas seokõrd joba 20. aastakka.

Contra käest om lustilinõ lugu ütest Bimbu-pinikesest, Ojari Triinu om võro kiilde ümbre pandnu Krulli Hasso aborigeene jutussit ja Kaasiku Maris märgotas liinatsirkõ elost.

Mõnistõ kooli oppaja Kirchi Kaie oppas ravihainu korjama, hoitma ja tarvitama, Kanepi käsitüüoppaja Kõivu Ele vanna muudu kaskat tegemä. Luigasõ Inara om kirja pandnu mõnõ seto söögi tegemise oppusõ, Punamäe Anita oppas latsilõ laulõ ja laulumänge.

Põnõvat lugõmist om viil hulga, jõvva-i kõkkõ üles lukõ. Nigu iks, om tähtraamatun ka kallendri ja är omma nimmadu tunnõtumba Võro- ja Setomaa inemise, kinkal tulõ 2007. aastagal ümärik tähtpäiv.


Harju Ülle