[text]
Täna on

t_Tanakov.gifJoškar-Ola linnakohtus jätkub arutelu mari omausu preestri Vitali Tanakovi raamatukese “Onajeng oila” (Preester kõneleb” üle, mis süüdistaja väitel on vastuolus  konstitutsiooni alustega ja ohustab riiklikut julgeolekut.


Tanakovi  advokaat Svetlana Sidorkina esitas kohtule taotluse, et Kaasani Riiklikust Ülikoolist kutsutaks kohtusse tunnistajateks neli asjatundjat, kes koostavad kohtuasja põhjustanud raamatukese keelelist ekspertiisi. Kaitsja väidab, et ilma kohtusse kutsumata ei ole võimalik käsitleda asjatundajte arvamust tõese ja mitmekülgsena. Kohus rahuldas kaitsja palve ning järgmisel istungil osalevadki asjatundjad tunnistajatena, vahendas MariUver.
 
Üleeile osales istungil kolm tunnistajat, üks neist FSB (Föderaalse Julgeolekubüroo) Marimaa osakonna töötaja, kes uuris Tanakovi tegevust. Pärast tema etteastet esitas süüdistaja oma materjalid. Linnakohus keeldus kaitsja palvest tuua sundkorras istungile need tunnistajad, kes ei ilmunud kohale, sealhulgas Marimaa endine president Vladislav Zotin ja omausu ülempreester Tanõgin. 

Tanakov selgitas istungil, et paljud brošüüris sisalduvad mõtted pärinevad vene filosoofidelt ja haritlastelt Berdjajevilt, Zahharovilt ja teistelt. Raamatu koostamisel on Tanakov toetunud neile. Kohus käskis Tanakovil esitada järgmiseks istungiks 15. kooljakuud tema väidet tõestavad kasutatud allikate ja autorite viited.

“Tänaseks päevaks on kaitse esitanud kohtule taotluse kustutada kohtuasjast mitmed sellised materjalid, milles süüdiolekut ei ole kuidagi võimalik tõestada”, ütles inimõiguste ühenduse “Inimene ja seadus” kaasesimees Sergei Poduzov. “Mõningad tunnistused ja tõestusmaterjalid saadi Venemaa seadusi rikkudes, kusjuures sellised valetõendused on ka Kaasanis koostatava keelelise ekspertiisi aluseks.”

Tanakovi süüasjaga tegelevad nii vabariiklik inimõiguslaste ühendus “Inimene ja seadus” kui ka inimõiguste liit “Agora”. Viimane muretses Vitali Tanakovile ka advokaadi.
 
Vaidlusalune raamatuke kujutab endast arutlevat jutustust, mille peategelaseks on mari rahvas. Brošüüris kirjeldatakse mari omausu maailmavaadet ja võrreldakse seda teiste religioossete õpetustega. Näidete varal käsitletakse ka mari riikluse ja Venemaa riikluse arengut, antakse mari rahva tulevikuennustus ja selgitatakse mari rahva maailmavaate eeliseid teiste rahvaste omadega võrreldes.
 
Raamatukesega saab tutvuda vene keeles.

Pilt: MariUver


Maavalla Koda