[text]
Täna on

Neljapäeval, 16. kooljakuud algusega kl. 18.30 toimub Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 5)
Ingrid Rüütli loeng Eestlaste muinasusundi põhialustest ja nende heiastustest Kihnu kultuuris. Vaadatakse filmi "Kadripäev Kihnus 1975" mille juures Ingrid Ryytel avab vaate mardi- ja kadripäeva usundilisse tausta, keskendudes seejuures Kihnu saarele.

Meie teadmised võõrastest kultuuridest on tänu ulatuslikule yleilmastumisele ja tehnika arengule samuti oluliselt avardunud. Teadmised ja arusaamad oma kultuurist on seevastu kahetsusväärselt piiratud. Inimesed ei oska end määratleda läbi oma kultuuri. Väärtustatakse vaid uut ja elatakse tänasele päevale, mõtlemata sellele, et homme on seegi juba minevik. Side esivanematega on katkenud ja aega tajutakse yksikute punktide jadana, mitte pideva kuluna minevikust tulevikku. Tulemuseks on rahvusliku identiteedi haprus ja tulevikunägemuse ähmasus.

Inimese teadmised maailmast meie ymber on avardunud tohutult. Tehnika sammub pidevalt tõusuteed, ent teadmised elust ja inimesest endast pole kasvanud samavõrra. Kas pärimuskultuur peaks olema tänapäeval oluline? Sellest missugused on eestlaste põlised usundilised maailmavaated ja nende eetilised põhialused, kuidas need ilmnevad rahvakommetes ja rahvalaulude luulelises märgikeeles, räägib Ingrid Rüütel.

Loeng toimub õppesarjas Klapid eest!

Sissepääs tasuta.

Lähem teave ja loengule kirjapanemine 

Maavalla Koda