[text]
Täna on

t_Tanakov.gif15. kooljakuud jõudis mari omausu preestri Vitali Tanakovi kohtuasi uude järku. Istungile olid kohale kutsutud kaks tunnistajat, samuti kaks eksperti Kaasani Riikliku Ylikooli ajakirjandus- ja sotsioloogiateaduskonnast, needsamad inimesed kes varem teostasid selle raamatukese (“Onajeng oila”, “Preester kõneleb”) keelelist ekspertiisi.

Eksperthinnangu teksti autor on Svetlana Šaihitdinova, massimeedia spetsialist, kes korraldas ylikoolis sel teemal arutelukoosoleku. Et arutluse käigus Šaihitdinovale vastuväiteid ei esitatud, läks tekst kinnitamisele.

“Selle teksti põhjal ei ole ykski lähenemisnurk lõplikult ammendav”, ytles Svetlana Šaihitdinova. “Järeldused võivad olla igasugused, mistõttu on olemas tava teha sellisel juhul mitu ekspertiisi.” Kysimusele, kas raamatukeses leidub rahvustevahelise vaenu õhutamist, vastas ekspert, et otsest vaenuõhutamist seal ei ole.

Kohtuistungil astusid tunnistajana yles yhenduse Mari Ušem esinaine Nina Maksimova, keda syydistatakse kõnealuse brošyyri levitamises, ning Eduard Tšemõšev. Raamatukeses meenutab Tanakov Tšemõševi noore ministeeriumiametnikuna, kes omal ajal oli noorteliikumise juht, kuid keda nyyd ootab vilets saatus.

Kohtusaalis ytles Tšemõšev, et Tanakovi väljaytlemised yllatasid teda, kuid igal inimesel on õigus oma arvamusele.

Järgmine istung on määratud 30. novembrile, kui kuulatakse ylejäänud kahe Kaasani eksperdi arvamust ning jätkub tõestusmaterjali käsitlemine.

Perekondlike traditsioonidega omausu preester Tanakov kirjutas vaidlusaluse raamatukese konverentsi jaotusmaterjalina ning andis ka ise välja. Selle tulemusel esitati talle syydistus “avalikus tegevuses, mis on suunatud vaenu ja vihkamise õhutamisele ning inimväärikuse alandamisele rahvusliku, keele, päritolu ja usulise kuuluvuse alusel, samuti teatud sotsiaalsesse gruppi kuulumise alusel” (Venemaa kriminaalkoodeksi artikkel 282).

Kohtuasjaga tegelevad vabariiklik inimõigusyhendus Inimene ja seadus ning regioonidevaheline inimõigusassotsiatsioon Agora, kes muretses Tanakovile advokaadi. 

Mari Uver