[text]
Täna on

6.–10. märdikuu pääväni oll’ Võromaal võro keele nätäl. Ettevõtmiisin lei üten inämb ku 2000 inemist, lugi kokko nädäli pääkõrraldaja Laube Kadri.

Kõgõ inämb rahvast opsõ Trolla Agu käe all lavavõitlust Vahtsõliina gümnaasiumin ja kullõl’ Tubina Tuuli rahvarõiva-oppust Varstu, Harglõ ja Mõnistõ koolin. Ka Kalla Urmasõ juttu Räpinä kihlkunna aoluust saiva kullõlda kõik koolilatsõ 6.–12. klassini vällä, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

Pikäkannu koolin ütel pääväl olnu võrokeelidse tunni olli latsilõ hääs vahelusõs, and teedä kooli juht Hurda Astrid. «Koolipääväst jäi hää kodonõ tunnõ,» kitt tä ja ütles, et latsõ saiva kõgõst häste arvo.

«Väega suur teno Laanõ Valdisõlõ matõmaatigatunni iist. Laube Kadri muusigatunni olli kah väega hää, täl oll’ terve pillikomplekt üten!» kõnõlõs Hurda Astrid.

Tä ütles, et ku aasta peräst jäl võro keele nätäl tulõ, sõs taht Pikäkannu kuul kimmähe jäl võrokeelitsit tunnõ tetä ja viil inämb, ku timahavva.

A Puiga latsiaid kõrrald’ samal aol peris uma võro keele nädäli.

Latsiaia oppaja Otsa Marika kõnõl’, et iispäävä mänge lõõtsa Ruusamäe Elmar, Ruusamäe Siina laulsõ hällülaulu ja kõnõl’, kui tä latsõn kaëan käve.

Tõsõpäävä laulsõ latsilõ Rahmani Jan ja latsõ esi tei näütemängu «Liisa pudrolugu». Kolmapäävä tulli latsiaida Puiga kooli latsõ üten oppaja Ruuli Helvega ja mänge «Repän hanikaëah». Lõpõtusõs käve latsilõ kõnõlõman ja sukakudamist näütämän vanaimä Jakobsoni Tiiu.

Võro keele nädälil oll’ Võromaa kuulõ latsilõ ka võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlus «Ütski tark ei sata taivast», võistli inämb ku tuhat last. Kiä olli parõmba võro keele mõistja, tuu saa selges paari nädäli peräst.


Uma Leht