[text]
Täna on

Eesti Roheline Liikumine andis välja usutluste kogumiku, kus saavad sõna inimesed, kes on viimastel aastatel andnud märkimisväärse panuse kodukandi keskkonna ja avatuma yhiskonna heaks. Väljaanne on tunnustuseks kohalikele inimestele, kes yle Eesti kodanikualgatuse korras kodukandi keskkonna eest seisavad, teatas ERL.

Kogumiku kymme usutlust annavad ylevaate kohalike eestvedajate saavutustest ja eneseohverdusest, olles sellega eeskujuks kõigile, kelle jaoks on kodukoha keskkonna ja identiteedi säilimine oluline.

Lugude seas on 4 kohtusse jõudnud juhtumit -  Ess-soo kaevandamine, vanglate haigla planeerimine Jämejala parki, Kagu-Eesti prygila ja Palukyla hiiemäele spordikeskuse rajamise kavad.

Oma tegudest ja mõtetest räägivad veel  inimesed Supilinna Seltsist, Nabala Keskkonnakaitse Ühingust, Prussakovi nimelisest rattayhingust, steriliseerimiskeskuse vastaste esindaja Eha Lettermo,  Saare maavalitsuse planeeringuspetsialist Kaarel Kasemets ja Häädemeeste märgalakompleksi taastamise eestvedaja Marika Kose.

Raamatu koostanud Eesti Rohelise Liikumise liige Liis Keerberg sõnas, et praegu suhtutakse tublidesse kodanikesse paljudes ametkondades nagu tylikatesse veidrikesse, kes segavad tarkade ametnike ja nn. arendajate otsustamist.  „Samas on organiseeritud kodanikualgatus tihti ainsaks jõuks, mis aitab tasakaalustada rahamaailma survet, kaitsta avalikke huve ja elamisväärset keskkonda.”  lisas Liis Keerberg.

Raamatut saab tasuta Eesti Rohelise Liikumise Tartu ja Tallinna kontoritest ning seda võib alla laadida ka võrgust.


Maavalla Koda