[text]
Täna on

Täna, 1. jõulukuud algusega kell 12.00 toimub Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis (Ryytli 10) lõppeva aasta muinasteaduslike välitööde tulemustele pyhendet koosolek. Yhtlasi tähistatakse Eesti Arheoloogiaseltsi asutajaliikme Silvia Laulu juubelit.

Ajakava:

12.00–13.00 Avasõnad – Ain Lavi (Eesti Arheoloogiaseltsi esimees ja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi teadur).

Avamisele järgnevad jõulukuu alguse synnipäevalaste austamine ning institutsioonide (Eesti Arheoloogiaselts, Tartu arheoloogid, Entsyklopeedia toimetus) ja väliskylaliste õnnitlused.

13.00 – 14.00 Ettekanded välitöödest Eesti muinas- ja keskaja uurimisel (Ajaloo Instituudi I korruse saalis):
* Uugla asulakoht Läänemaal – Mati Mandel (Eesti Ajaloomuuseumi vanema ajaloo osakonna juhataja)
* Tsitre sadamakoht. Vatsla põllujääned – Gurly Vedru (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi teadur)
* Viltina käraja- ja sadamakoht Saaremaal – Marika Mägi (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi vanemteadur)
* Uut Kagu-Eesti linnustest: Vastseliina, Urvaste, Hinniala “Päevapööramise mägi” - Heiki Valk (Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli vanemteadur)
* Proovikaevamised Iru platool – Marika Mägi (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi vanemteadur)

14.00 – 14.30 Kogumiku „AVE 2005“ esitlus (Ajaloo Instituudi diele's)
Kogumikku esitlevad Kalev Uustalu (Muinsuskaitseameti peadirektor), Ants Kraut (Muinsuskaitseameti peainspektor kinnismälestiste alal) ja Ülle Tamla (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi fondide sektori juhataja-peavarahoidja).

14.30 – 15.30 Ettekanded jätkuvad (Ajaloo Instituudi I korruse saalis):
* Vanast rauatööst Uuglas ja Keavas. Saaremaa uurimisest – Jüri Peets (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi vanemteadur)
* OÜ AGU-EMS tööd - Villu Kadakas ( OÜ AGU-EMS, arheoloog)
* Uurimised Tallinna vanalinna ja eeslinnade alal – Peeter Talvar (arheoloog)
* Veel OÜ Tael töödest – Kaarel Jaanits (OÜ Tael, arheoloog)

15.30 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.00 Ettekanded jätkuvad (Ajaloo Instituudi I korruse saalis):
* Viljandi ja Helme ordulinnus. Viljandi vanalinn - Arvi Haak (arheoloog)
* Tartu ymbruse ja vanalinna uurimine – Andres Tvauri (Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli vanemteadur)
* Pälla varauusaegne kivihoone Saaremaal - Ragnar Nurk (Tallinna Ülikooli ajaloo eriala magistrant)
* Täiendavat infot välitöödest.

17.00 Silvia Laulu juubeli tähistamine, kolleegide ja sõprade õnnitlused.