[text]
Täna on

Seto Kuningriigi kahepäevasel riigivisiidil Kihnu arutati, kuidas teha koostööd pärimuskultuuri elushoidmisel, tutvuti Kihnu eluoluga ja peeti koos Kihnu moodi kadripäeva.

Setomaa esindus oli Kihnus 24.-25. kooljakuud MTÜ Kihnu Kultuuriruum kutsel, et vahetada kogemusi ja arutada, kuidas oma väikseid kultuure jätkuvalt elus hoida ning nõnda hoida rikkamana Eesti yhine kultuuriruum.

Setod ja kihnlased vahetasid kogemusi oma suurematest projektidest ning toetusprogrammidest. Kuna praegu on ettevalmistamisel arenguprogrammi käivitamine 10220. aastal Kihnus, tundsid kohalikud suurt huvi Setomaa arenguprogrammi ning muuseumide toimimise vastu. Yhe suurema ettevõtmisena kavatseb Kihnu rahvas arenguprogrammi abil korrastada oma muuseumi.

Lepiti kokku kihnlaste vastukylaskäik Setomaale, see toimub tuleva aasta teisel poolel. Jooksvalt peetakse omavahel nõu pärimuskultuuri õpetamise asjus ning vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni Eestis rakendamise kysimustes.

Setomaa Valdade Liidu (SVL) juhatuse esimehe Margus Timmo sõnul peaks riik, kohalikud eestvedajad ja kultuurihoidjad silmas pidama seda, et pärimuskultuuri ja kohalikke keeli antakse edasi peamiselt vanavanematelt lastelastele.


Lõuna Leht