[text]
Täna on

Kõigi Eesti pyhapaikade arvelevõtmine ja kirjeldamine loob maailmas ainulaadse andmebaasi.

t_tammiku1vaike.gifYle kolme tuhande inimese nõuab looduslike pyhamute kaitse alla võtmist, uue aasta alguses jõuavad allkirjad riigikantseleisse. “Riigivõimul on vaja teha kiiremas korras kõik vajalikud uuringud, seadusemuudatused ja otsused, mis tagavad pyhapaikade säilimise ja nende seisundi paranemise,” seisab pöördumises, millele eilse õhtu seisuga oli internetis allkirja andnud 2567 inimest. Lisaks andis 850 inimest oma allkirjad ansambli Metsatöll kontsertidel, mis olid pyhendatud hiite kaitsele, kirjutas EPLs Rein Sikk.

Kampaania harib rahvast

“Yhelt poolt soovime, et valitsuse liikmed teadvustaksid enesele probleemi, mis teravneb iga päevaga, sest just viimastel aastatel on hävimisohtu sattunud mitmed hiied. Teisalt aga harime allkirju kogudes ka inimesi, jagame teavet hiite ja teiste looduslike pyhapaikade kohta. Hämmastav oli näiteks kohata Metsatöllu kontserdil kõrgharidusega inimesi, kes polnud hiitest midagi kuulnud,” selgitas allkirjakampaania taga seisva Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik.

Allkirjade yleandmine on kavandatud ajaks, mil peaks valmima riiklik looduslike pyhapaikade uurimise ja hoidmise arengukava. “Pyhapaikade programmi rahastamine algab 2008. aastast. Aga kuni puudub täpne teadmine ja ylevaade, mida hoida ja uurida, ei kao ka ohutunne,” selgitas kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn.

Yks arengukava koostajaist, TÜ professor Jaanus Paal ytles, et tulevikus on kavas arvele võtta ja kirjeldada kõiki Eesti looduslikke pyhapaiku. “Kui kunagi aastate pärast valmib selline andmebaas, oleks see unikaalne kogu maailmale,” lisas Paal. “Aga selle baasi loomiseks on vaja teha hiigeltöö, viia kokku erinevad andmed, kirjeldada iga pyhapaika nii ajalooliselt ja looduslikult kui ka folkloorselt, rääkimata täpselt kaartidele kandmisest.”

Ohustatud pyhapaigad

•• Maarahva looduslikel pyhapaikadel on usuline tähendus, millega seostuvad ohverdamisele, palvetamisele, ravimisele või muule usulisele tegevusele viitavad andmed.

•• Looduslikest pyhapaikadest  on kaitse all kuni viiendik.

•• Praegu on ohustatud Rapla maakonnas asuv Palukyla hiie-mägi, kuhu kavandatakse suusa-keskust. Lääne-Virumaa Kunda hiiemäele tahetakse ehitada tuuleparki. Panga panga hiide ja ohvrikohale kavandatakse park-lat, kylastuskeskust, elumaju. Kalme hiiemäe serva Jõgeva-maal lõikas ära Tallinna-Tartu maantee laiendus.

•• Allkirja looduslike pyhamute kaitseks saab anda Maavalla Koja kodulehel: www.maavald.ee.

Pilt: Viimne serv Jõhvi lähedal asuvast tammiku hiiest on kaevanduse aherainemäe haardes, Maavalla Koda


Eesti Päevaleht