[text]
Täna on

25. jõulukuud määras Joshkar-Ola linnakohus Vitali Tanakovile 120 tundi kohustuslikke töid karistusena selle eest, et ta kirjutas ja levitas raamatukest "Preester kõneleb".

Olles tutvunud kriminaalasja materjalidega ja keelelise ekspertiisi komisjoni järeldustega ning kuulanud ära nii syydistaja- kui kaitsepoolsed tunnistajad, jõudis kohus syydimõistvale otsusele. Sealjuures märkis kohus otsuse väljakuulutamisel, et Tanakovi tegevus ei õhutanud rahvustevahelist vaenu, vahendas MariUver.


Tanakovile esitati suvel syydistus kuritegudes konstitutsiooni aluste ja riigi julgeoleku vastu: ”Avalik tegevus, mis on suunatud vaenu ja vihkamise õhutamisele, samuti mingi inimryhma väärikuse alandamine rahvusliku kuuluvuse, keele, päritolu, religioossete tõekspidamiste või teatud sotsiaalsesse gruppi kuuluvuse alusel” (Venemaa kriminaalkoodeks, artikkel 282).

Nagu teada, palus 22. jõulukuud riiklik syydistaja, Joškar-Ola aseprokurör Tanakovile 2-aastast vanglakaristust yldrežiimiga vanglas.

Kaitsja pool, vabariikliku inimõigusyhenduse "Inimene ja seadus" kaasesimees Sergei Poduzov ning kaitsja Svetlana Sidorkina kavatsevad otsuse edasi kaevata Mari Eli Vabariigi ylemkohtusse.
Sergei Poduzov kommenteerib seda nii:" Kaitsja pool tõi kohtuprotsessi käigus välja tõestusmaterjali Tanakovi syytuse kohta ning fikseeris samuti, et võimud on põhjendamatult sekkunud ja rikkunud kodanike usuvabadust. See et otsus tuli syydimõistev, näitab, et Euroopa inimõiguste konventsiooni 9. ja 10. artiklis garanteeritud õigusi ja vabadusi rikuti kogu selle madalama instantsi kohtuprotsessi jooksul. Kui kassatsioonikaebust ei rahuldata, pöördume me edasi Euroopa Inimõiguste kohtu poole.

 

MariUver