[text]
Täna on

Kolmapäeval, 26. mahlakuud algusega kl 16.15 on Tartus Lossi tn 3-406, Õpetatud Eesti Seltsi koosoleku päevakorras professor Urmas Sutropi ettekanne:

Taarapita - saarlaste suur jumal
(Kotljarevski jälgedes)

Ettekandes käsitleb U. Sutrop Taarapita esinemist Liivimaa kroonikas ja analyysib seal esinevaid Taarapita nimekujusid, teatab ÕES. Professor näitab, et Taarapita retseptsioon tänapäeva maailmas on kahetine: yhelt poolt väärtõlgendused (öökullijumal) ning teisalt kui kõrvaltegelane slaavi jumalate panteonil. Seejärel uurib ettekandja Taara võimalikke seoseid slaavlaste, germaanlaste, keltide ning altai ja soome-ugri rahvaste jumalatega ning kysib, missugused teated on meil Taarapitast enne Henrikut. Lõpuks teeb U. Sutrop mõned lingvistilised katsed, et tabada Taarapita nime võimalikku (soome-ugrilist) tähendust.

Vaata lisaks:

Artikkel Taarapita - saarlaste suur jumal

 

Õpetatud Eesti Selts