[text]
Täna on

Täna, reedel, 13. sydakuud kl 14.00-18.00 toimub Tartus, Lille tn 9 (Loovkeskus) selle aasta esimene Pärimuskoda. Tutvutakse vanapärase ornamendiga tänapäevaste tehnikate abil.

Uurime märki kui sümbolit ja värvi kui märki.

 

Kaasa võib võtta suupisteid ühisele teelauale.

 

Mis on PärimusKoda?

 

PärimusKoda on koda, kus  õpime, hoiame, arendame ja loome pärimuskultuuri.

 

•räägime rahvakalendri tähtpäevadest, kombestikust ja rahvausundist enne ja nyyd

•teeme arhailist käsitööd, meisterdame rahvuslikke mänguasju

•valmistame vanapäraseid toite

•laulame regilaule ja tantsime oma tantsu, mängime rahvamänge

•peame videvikutundi pärimusjuttude, muinasjuttude ja muude juttude keskel.

 

PärimusKoda yhendab pärimushuvilisi ja annab pärimuskultuurile võimaluse kesta ja pysida. Pärimuse ja põlise elmagaga tegelemine aitab noortel avastada oma sygavamat mina ning mõista paremini teisi.Põliskultuurile omaseid põhimõtteid rakendades areneb loomingulisus

 

Allikas: PärimusKoda