[text]
Täna on

Mõne päeva eest andis keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace Venemaa haru pressikonverentsi, kus tutvustas Udmurtia naftakatastroofipiirkonnas sooritatud vaatluse tulemusi. Nafta lekkis Udmurtias tänavu 30.-31. sydakuud Transnefti tytarettevõttele kuuluvast naftajuhtmest, kirjutab Roheline Värav.

Kohe pärast õnnetust teatati 70 tonni nafta lekkimisest. Nyydseks on selge, et lekkis vähemalt 3200 tonni naftat ning pool sellest on Medla jõe jää all. Medla on Tšepeti lisajõgi ja Tšepet omakorda Glazovi linna peamine joogiveega varustaja.

Greenpeace'i ja Rahvusvahelise Sotsiaal- ja Majandusliidu esindajad viibisid õnnetuspaigas 7.-8. radokuud. Mitmel pool täheldati saastunud piirkonnas metsaraiet, saastunud pinnas kooriti ja lekkinud nafta põletati ära. Transneft on õnnetuse tagajärgede parandamiseks koondanud arvestatavad jõud. Paraku ei saa Medla jää alla sattunud naftat parimagi tahtmise korral enne kevadet ära koristada.

Greenpeace loodab, et leke jääb kohalikuks katastroofiks ja ei võta suuremaid mõõtmeid. Et jõgi on jääs ja pinnas kylmunud, on vägagi võimalik, et saaste levib ka laiemale piirkonnale. Õnnetuse tegelikke tagajärgi saab hinnata anda alles suvel, selleks ajaks aga võib saastunud piirkond olla praegusest tunduvalt suurem.

Kahjuks ei õnnestunud Greenpeace'i aktivistidel saaste likvideerimisel osaleda, sest neid takistas Transnefti turvateenistus. Transnefti turvatöötajad ei lasknud piirkonnas tegutseda ka telejaamade võttegruppidel. Seega liikus õnnetuse kohta väga vähe informatsiooni.

Transneft pole Udmurtias toimunut seniajani kommenteerinud. Greenpeace'i hinnangul on tegu Transneftile tyypilise käitumisega.

 

 

Roheline Värav