[text]
Täna on

Soome põllu- ja metsamajandusministeerium kavatseb anda Põhja-Lapimaa metsaraietes otsustusõiguse uuele organile, kus oleksid esindatud Metsaamet, kohalikud omavalitsused ja piirkonna põliselanikud saamid. Seni on raiete yle otsustamine olnud ainult Metsaameti pädevuses. Metsaraied on põhjustanud suuri erimeelsusi just põhjapõdra söödaaladel, kirjutab Roheline Värav.

Soome põllumajandusminister Juha Korkeaoja käis Inaris välja ettepaneku moodustada Metsaameti raames uus organ. Minister rõhutas, et riigimetsade majandamine Põhja-Lapimaal peab jätkuma, kuid arvestada tuleb piirkonna eripäraga.

Korkeaoja sõnul vajab metsamajandamise uus mudel veel edasist arendamist. Ta kutsus kolme poole esindajaid osalema vastava eelnõu ettevalmistamisel.

Ministeeriumis on valmimas Põhja-Lapimaa loodusresursside arengukava, mille kohaselt metsa raiutaks senise 150 000 tihumeetri asemel 110 000 tihumeetrit aastas. ÜRO inimõiguste komitee on varem teinud Soomele põliselanike huve kahjustavate raiete tõttu etteheiteid.

Roheline Värav