[text]
Täna on

Soome saamide parlamentaarse esinduse Saamikogu president Pekka Aikio suhtub skeptiliselt põllumajandusminister Juha Korkeaoja ettepanekusse anda otsustusõigus Põhja-Lapimaa metsaraietes Metsaameti, kohalike omavalitsuste ja saamide yhisorganile. «Kui see organ töötab tavapärase enamusdemokraatia alusel, võetakse otsused vastu Metsaameti ja omavalitsuste häältega. See tähendab, et meie oleme kaasa rääkimas justkui moepärast,» ytles Aikio Rohelisele Väravale.

Soome põllumajandusminister edastas oma ettepaneku esmaspäeval Inaris. Asja puudutav teade oli vahepeal ministeeriumi veebilehelt maha võetud, ent taastati muutmata kujul teisipäeva hilisõhtuks. Saamikogu president avaldas arvamust, et minister kardab ämbrisse astumist.

«Ju siis sai minister nii palju negatiivset tagasisidet, et ta pole enam sugugi kindel, kas tuleb sellega edasi minna või hoopis ära jätta,» ytles Aikio.

«Me hetkel veel ei tea, mis põllu- ja metsamajandusministeeriumil peas liigub. Kogemus on meile õpetanud, et Soome riigi põllumajandusbyrokraatiaga tuleb olla ettevaatlik,» ytles Pekka Aikio. «Iseenesest on hea, et riigivõimud on jõudnud järeldusele, et saamide õigused tuleb taastada,» lisas ta.

Aikio sõnul on metsatyli vaid yks osa maaõiguste suuremast tervikust. Saami rahvale tuleb anda õigus ise oma maade kasutamise yle otsustada. «Enne tuleb terviklikud tegevusraamid paika panna, väiksemad kysimused lahedatakse järgemööda,» arvab Aikio.

Saamikogu presidendi arvates pole maakysimused yldsegi omavalitsuste rida. «Omavalitsustel pole maakysimustes mingisugust juriidilist õigust. Antud ettevõtmise eesmärgiks on ilmselt saamidest yle sõita, andes nendele nii vähe, et see tegelikult mitte midagi ei kindlusta,» sõnas Pekka Aikio.

 

 

Roheline Värav