[text]
Täna on

t_hoimuklubi.gifKolmapäeval, 22. radokuud algusega kell 17 toimub Tallinnas Roosikrantsi tn 6 (Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis) FENNO-UGRIA HÕIMUKLUBI.  Kirjanik ja tõlkija Arvo Valton kõneleb  teemal “Ilukirjandus kui šovinismile vastuhaku võimalus uurali rahvastel”. Samas tutvustatakse uuemaid hõimukeeltest tõlgitud raamatuid, teatab FU.Kolmapäeval, 22. radokuud algusega kell 17 toimub Tallinnas Roosikrantsi tn 6 (Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis) FENNO-UGRIA HÕIMUKLUBI.  Kirjanik ja tõlkija Arvo Valton kõneleb  teemal “Ilukirjandus kui šovinismile vastuhaku võimalus uurali rahvastel”. Samas tutvustatakse uuemaid hõimukeeltest tõlgitud raamatuid, teatab FU.

 

Olukorras, kus Venemaa väikerahvastelt on võetud omakeelne haridus, kus pea kogu teave on kättesaadav vaid vene keeles, on ilukirjandus viimane võimalus vaimseks vastuhakuks ja oma keele säilitamiseks.

 

Seepärast on ka uurali rahvastel, kellele rahvuslik alalhoid veel tähtis, ilukirjandusel märksa olulisem koht rahva vaimuelus kui seda meil või kustahes Läänes. See on eriti kirkalt avaldunud nendel rahvastel eelmise sajandi 20-ndatel aastatel ja praegu, mil tugevama eneseteadvusega rahvastel tuleb aina juurde emakeeles kirjutavaid autoreid. Ja seda olukorras, kus kirjandus jõuab halvasti lugejateni, kus neilt on venekeelse hariduse tõttu isegi võetud ära harjumus oma emakeeles lugeda.

 

Sellel suurel huvil luua omakeelset kirjandust on ilmselgelt olemas peale tavalise autorikeskse eneseväljenduse ka trotsi ja rahvusliku eneseteostuse ylesanne. Iga oma emakeeles loodud tekst on varjatult ka vastuhakk impeeriumi ymberrahvastamise sundusele. Iga kirjanik on neile rahvastele oluline. Igatahes märksa olulisem kui rahvaste puhul, kelle keelt veel miski eriti ei ohusta.

 

Seetõttu on mistahes tähelepanu nende kirjandusloomingule kaude nende iseolemise ja oma elma säilitamise toetamine.

 

Niisiis on nende kirjanike eesti keelde tõlgitud luule- ja proosaraamatud vajalikud mitte yksi eesti lugejale sugulasrahvaste hingeelu, pyydluste ja lootuste, probleemide ja valude tutvustamiseks, vaid ka nende kirjanduste prestiiži tõstmiseks ning need aitavad kindlasti kaasa ka sugulastunnete kinnistamisele.

 

Hõimuklubi õhtul esitletakse järgmisi udmurdi, komi ja neenetsi keelest tõlgitud raamatuid:

 

„HÕBEPAAT“ – UDMURDI LUULE ANTOLOOGIA. Koostanud ja tõlkinud Nadja Ptšelovodova ja Arvo Valton.

 

Ivan Kuratov „POLEKS KURBUST, POLEKS RÕÕMU“. Komi esiluuletaja, komi kirjanduse rajaja ning suurimaks peetava klassiku (1839-1875) luulekogu. Koostanud ja eesti keelde tõlkinud Arvo Valton.

 

Ašaltši Oki „MU KULLERKUPUD“. Udmurdi suure klassiku, poetess Ašaltši (1898-1973) kogu luulelooming eestikeelses tõlkes. Tõlkinud Arvo Valton.

 

Prokopi Javtõsõi „TUNDRA ELANIK NENTSIKO“. Suure neenetsi klassiku (1933-2005) proosa- ja luuleraamat. Tõlkinud Arvo Valton. Sama raamat on Eestis välja antud ka neenetsikeelsena – kingituseks neenetsi koolidele ja raamatukogudele.

 

Lisateavet:

 

Fenno-Ugria Asutus

 

Fenno-Ugria Hõimuklubi

 


Maavalla Koda