[text]
Täna on

t_paluveeb.gifEsimese hiiena Maavallas sai Rapla maakonnas Kõnnumaa maastikukaitsealal asuv Palukyla hiiemägi oma võrgulehe, millelt leiab paigaga seotud rahvapärimust, ajaloolisi kaarte, fotosid ja pyhapaikadest kõnelevaid uudiseid.

Võrguleht on korraga huvitav ajalooline andmekogu, uudisleht ja õppevahend nii huvilistele kui neile, kes tunnevad muret pyhapaikade saatuse pärast.

Kohalike elanike ja Maavalla Koja koostöös valminud lehest moodustavad suurema osa artiklid ja dokumendid, mis kajastavad vana hiie kaitsmist sinna kavandatava puhke- ja spordikeskuse eest. Palukyla hiie hilislugu on valus õppetund kõigile osalistele – see on jätnud jälje maase ja hingedesse.

Alates 2003. a. on pärimuskultuurist ja looduslikest pyhapaikadest hoolivad inimesed pyydnud takistada suurejoonelise puhke- ja spordikeskuse ehitamist ajaloolisele hiiemäele ja selle kõrvale. Hiies asuvate kultuuriliste, looduslike ja vaimsete väärtuste kaitseks on esitatud see muinsuskaitse alla, on kogutud allkirju ja pöördutud viimases hädas kohtu poole.

Kohtu ettekirjutusel on ehitustööd hiies seisnud enam kui aasta. 28.02. toimub Tallinna halduskohtus järgmine istung, mis arutab puhke- ja spordikeskuse ehitamise seaduslikkust.

Eestis on teada ligikaudu 500 ajaloolist hiit ja 2500 muud looduslikku pyhapaika. Kuna vaid väike osa neist kuulub riikliku kaitse alla, on Kultuuriministeeriumis alustatud ettevalmistusi pyhapaikade uurimiseks, kaitsmiseks ja tutvustamiseks mõeldud riikliku programmi ettevalmistamiseks.

Vaata lisaks:

Looduslikud pyhapaigad

Kunda hiiemägi


Maavalla Koda