[text]
Täna on

425cad82a5452152b23fe3ef0a64fd78_w120.gifMaavalla Koda tegi avalduse, milles taunib Eesti rahvuslike märkide halvustamist ning soovib riigisekretärilt ja Kaitsejõudude Peastaabilt tööryhma moodustamist põliste märkide avaliku kasutamise korrastamiseks.

Viimastel päevadel on avalikkuse tähelepanu köitnud haakristi kasutamine avalikul yritusel. Kaitseminister Jyrgen Ligi tegi mõne päeva eest avalduse, milles taunis haakristi kasutamist ja teatas, et nõuab kaitseväe juhatajalt aru, miks kandis kaitseliitlane vabariigi aastapäeva paraadil haakristi kujulist kõrvarõngast.

“Pole vahet, kas pöörata haakristi või sirpi ja vasarat ühte või teistpidi, nad jäävad kuritegelike ideoloogiate ja režiimide sümboliteks. Tänapäeval ja meie kultuuris tajutakse neid väga üheste märkidena,” ütles kaitseminister Jyrgen Ligi.

Eesti pärimuslikke omausulisi yhendav Maavalla Koda peab Eesti ministri avaldust eksitavaks ja kahetsusväärseks. Me mõistame, kui taunitakse sõjaväelase määrustikuvälist riietumist, kuid leiame olevat syndmatu halvustada Eesti rahvuslikke märke.

Eesti riik loodi 88 aastat tagasi Maavalla põliselanike maale. Nende kultuur, usund ja neid siduv märgikeel ulatuvad aastatuhandete taha ega saa seetõttu alluda päevapoliitilistele eelistustele. Meie rahvusliku haakristi ning kommunistliku sirbi ja vasara võrdsustamine on solvav pärimuskultuurist hoolivatele inimestele ja meie esivanemate mälestusele.

Haakrist, viisnurk, kuusnurk, kaheksanurk või -kand ning paljud teised märgid ja nende tuletised kuuluvad lahutamatult meie põlisrahva esemelisse kultuuri. Haakrist ja teised vanad märgid võivad olla kantud õnne-, kaitse- ehk nõiamärgina riietusesemetele, ehetele, hoonetele ja majapidamisriistadele. Haakrist võib tähistada erinevaid asju, näiteks päikest, aega, nelja ilmakaart, elu ringkäiku. On äärmiselt kahetsusväärne, kui Eesti riigi esindaja kuulutab mõne neist esivanemate pyhadest märkidest ilma yldrahvaliku aruteluta ebasoovitavaks.

Me oleme väga hästi teadlikud, milliseid kuritegusid on sooritanud risti, haakristi, viisnurka või muid igivanu märke kasutanud võimud aegade jooksul. Eestis pole yhtegi teist usku peale maausu ja taarausu, mida oleks vene, saksa ja teiste okupatsioonide ajal vaenatud sedavõrd halastamatult ja põhjalikult. Kommunistid ja fašistid hävitasid XX sajandi okupatsioonides taarausuliste yhendused täiesti. Võõraste kuritööd ei pane meid ometi lahti ytlema oma põlistest märkidest, niisamuti kui me ei ytle lahti maast, mida on ryvetanud vallutajad.

Meenutame, et Eesti Vabariigi Põhiseaduse eessõnas on kinnitatud, et selle riigi kõige tähtsam eesmärk on eesti rahva ja kultuuri kestmine yle aegade. Seega peaks kaitseminister Ligi ja teised riigiteenistujad kandma hoolt, et eestlased saaksid oma esivanemate pyhi märke kanda ja kasutada oma kodumaal uhkusega ja vabalt.

Täna on põhjust tunda muret hoopis seeyle, et meie riigi, sealhulgas kaitseväe ja kaitseliidu märgistes ei kajastu kuidagi selle maa põlisrahva tuhandete aastate vanune kultuur. Suur osa Eesti riiklikest symbolitest ja aumärkidest on laenud varasematelt okupatsioonivõimudelt.

Eelnevast lähtudes teeme ettepaneku Kaitsejõudude Peastaabile ja riigisekretärile moodustada toimkond  põliskultuuri märgiste kasutamise korraldamiseks riiklikes asutustes. Asjatundjatena tuleks toimkonda kaasata Tartu Ülikooli etnograafide, semiootikute ja Maavalla Koja ning teiste oma maa kultuurist ja heast mainest huvitatud kodanikeyhenduste esindajad.

Pilte

Ylal: Haakrist Liivi vööl

dba0c65775edcb2b2f1ee39ed0655872_w120.gif

 

Haakristi katke Seto vööl

1ba42164f9250bbd242f45b8bbd6e3cd_w120.gif

 

 

 

Haakrist ET telefonikaardil

Vaata lisaks:
http://www.erm.ee/?node=94
http://www.erm.ee/?node=95

Maavalla Koda