[text]
Täna on

t_vorulaps.gifRiidi, 3. urbekuu pääväl kell 19.30 nakkas ETV näütämä vahtsõt saatõsarja Võro-, Seto- ja Mulgimaast. Kuvvõjaolidsõ sar’a «Tsirk, tsirk, tsirgukene» autor om Setomaa juuriga Karro Silvia.

Minevä keväjä ja suvõl käve saatõtegejä mi kandin uurman, kuis Võro-, Mulgi- ja Setomaa latsõ ummi edevanõmbidõ kiilt opva ja kost nä vanno tarkuisi teedä saava.

Keväjä käüti kümnen Lõuna-Eesti koolin, suvõl võrokõisi Kaika suvõülikoolin, latsi puul koton ja viil mitmõn põnõvan paigan.

«Oppaja omma väega kinä ja mõistva kiilt fantaasiarikkalt opada,» kõnõlõs saatõjuht Karro Silvia. «Kukki latsõ taad umma kiilt väega häste ei mõista, pruukva nä tuud julgõlõ nii pall’o ku mõistva. Ja latsõ omma kimmä, et uma kiil kao-i mi kandist kohegi.»

Edimäne saadõ nakkas mi kandi ello kaema Munamäelt. Juttu tulõ suusalootusõ Piho Kailiga, kullõldas lõõdsamängu ja lauldas «Haani miis vidi lubjakivve».

Ruusmäel jaloti filmitegejä kodo poolõ üten Kalkuni Henn-Hillariga ja kaiva Puigal nuuri näütemängutegemist.

Tõnõ ja kolmas saadõ om ma Setomaal tett. Juttu tulõ leelokoorist «Laanõtsirk», umakultuuritegemiisist Verska Gümnaasiumin, poiskõisipundist Zetod, Meremäe savipäivist, Taarka-näütemängust ja pall’ost muust.

Neläs saadõ om latsi folkloorilaagrist Valgõmõtsan ja Kaika suvõülikoolist Vanan-Koiolan.

Viiendän saatõn kaias ümbretsõõri Oravil ja Vahtsõliina kandin. Perämädsen saatõn omma saatõtegejä Mulgimaal. Käüdäs är Lilli algkoolin, parhilla viil ainukõsõn koolin, kon opatas mulgi kiilt.Riidi, 3. urbekuu pääväl kell 19.30 nakkas ETV näütämä vahtsõt saatõsarja Võro-, Seto- ja Mulgimaast. Kuvvõjaolidsõ sar’a «Tsirk, tsirk, tsirgukene» autor om Setomaa juuriga Karro Silvia.

Minevä keväjä ja suvõl käve saatõtegejä mi kandin uurman, kuis Võro-, Mulgi- ja Setomaa latsõ ummi edevanõmbidõ kiilt opva ja kost nä vanno tarkuisi teedä saava.

Keväjä käüti kümnen Lõuna-Eesti koolin, suvõl võrokõisi Kaika suvõülikoolin, latsi puul koton ja viil mitmõn põnõvan paigan.

«Oppaja omma väega kinä ja mõistva kiilt fantaasiarikkalt opada,» kõnõlõs saatõjuht Karro Silvia. «Kukki latsõ taad umma kiilt väega häste ei mõista, pruukva nä tuud julgõlõ nii pall’o ku mõistva. Ja latsõ omma kimmä, et uma kiil kao-i mi kandist kohegi.»

Edimäne saadõ nakkas mi kandi ello kaema Munamäelt. Juttu tulõ suusalootusõ Piho Kailiga, kullõldas lõõdsamängu ja lauldas «Haani miis vidi lubjakivve».

Ruusmäel jaloti filmitegejä kodo poolõ üten Kalkuni Henn-Hillariga ja kaiva Puigal nuuri näütemängutegemist.

Tõnõ ja kolmas saadõ om ma Setomaal tett. Juttu tulõ leelokoorist «Laanõtsirk», umakultuuritegemiisist Verska Gümnaasiumin, poiskõisipundist Zetod, Meremäe savipäivist, Taarka-näütemängust ja pall’ost muust.

Neläs saadõ om latsi folkloorilaagrist Valgõmõtsan ja Kaika suvõülikoolist Vanan-Koiolan.

Viiendän saatõn kaias ümbretsõõri Oravil ja Vahtsõliina kandin. Perämädsen saatõn omma saatõtegejä Mulgimaal. Käüdäs är Lilli algkoolin, parhilla viil ainukõsõn koolin, kon opatas mulgi kiilt.

 

Uma Leht