[text]
Täna on

Reedel, 10. urbekuud, kell 14.00-18.00 toimub Tartu Loovkeskuses Lille tn 9 Pärimuskoda. Tehakse tutvust regilauluga, selle tunnuste ja eripäradega. Uuritakse, kuidas regilaule mõista ja mõistagi lauldakse ise ka.

Osavõtutasu 25 raha


Mis on PärimusKoda?

PärimusKoda on koda, kus  õpime, hoiame, arendame ja loome pärimuskultuuri.

•räägime rahvakalendri tähtpäevadest, kombestikust ja rahvausundist enne ja nyyd

•teeme arhailist käsitööd, meisterdame rahvuslikke mänguasju

•valmistame vanapäraseid toite

•laulame regilaule ja tantsime oma tantsu, mängime rahvamänge

•peame videvikutundi pärimusjuttude, muinasjuttude ja muude juttude keskel.

PärimusKoda yhendab pärimushuvilisi ja annab pärimuskultuurile võimaluse kesta ja pysida. Pärimuse ja põlise elmagaga tegelemine aitab noortel avastada oma sygavamat mina ning mõista paremini teisi.Põliskultuurile omaseid põhimõtteid rakendades areneb loomingulisus

Allikas: PärimusKoda