[text]
Täna on

t_svastika.gifEesti Akadeemiline Orientaalselts tegi avalduse, milles kaitseb haakristi kui usulise märgi vaba kasutamist Eestis. Avalduses on öeldud:

"Svastika (sanskriti keeles "hyveolu") on inimkonna ajaloo vanemaid religioosseid symboleid, mille tähendus on seotud päikese, elu ringkäigu ja igavikuga. Asjaolu, et svastika paljudest avaldusvormidest yhte kasutasid natsionaalsotsialistid, ei vähenda selle religioosse symboli pyhadust ning see ei tohi tähendada svastika hukkamõistmist."

Hinduistlikes, budistlikes ja dzainistlikes kultuurides - Indias, Hiinas, Tiibetis ning mujal Lõuna- ja Ida-Aasias, kus elab väga suur osa Maa elanikkonnast, on haakrist ajalooline pyha märk, mida kohtab kõikjal nii usu- kui igapäevaelus. Sallimatus haakristi suhtes on seega usulise sallimatuse ilming. EAO seisukoht on, et tuleb teha selget vahet natsisymboolika ja religioossete pyhade symbolite vahel.
 
Kui peetakse loomulikuks, et prohvet Muhamedi karikeerimine on moslemite solvamine, kui peetakse loomulikuks, et risti löödud Kristuse ebasynnis kujutamine on kristlaste solvamine, siis täpselt samamoodi on haakristi kui ususymboli halvustamine sadade miljonite hinduistide, budistide ja dzainistide solvamine, leiab EAO.

Orientaalseltsi kuuluvad Eesti olulisemaid idauurijaid nagu näiteks: Linnart Mäll, Sven Grünberg, Peeter Vähi ja Märt Läänemets.

Radokuu lõpul tegi kaitseminister Jürgen Ligi avalduse, milles mõistis hukka haakristi kasutamise mistahes kujul. Ministri avaldus põhjustas avalikkuse pahameelelaine. Haakristi kui Eesti põlisrahva ja maailmakultuuri varamusse kuuluva märgi kaitseks on sõna võtnud ka Eesti põlisusulisi yhendav Maavalla Koda.


Maavalla Koda