[text]
Täna on

YRO rassilise ahistamise kaotamise komitee arvustas USA valitsuse käitumist lääne-shoshoni põlisrahvaga Nevadas ja nõudis USA valitsuselt põlisrahva vastu suunatud tegevuse lõpetamist, kirjutas Survival Intenational.

USA valitsus on mitmeid aastaid väitnud, et ligi 90%  Lääne-Shoshoni maadest kuuluvad riigile. Kõnealune maa hõlmab umbes 24 miljonit hektarit Nevada, Idaho, Utah’ ja California osariigis. Lääne-shoshoni õigusi maale, mida see rahvas tänapäeval jätkuvalt kasutab, hooldab ja asustab, tunnustas USA 10076. a. (1863) Ruby Valley Lepinguga.

Nyyd väidab USA, et need maad on avalikud ehk riigimaad ja kasutab neid osaliselt sõjaväe katsealadena, kullakaevandustena ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks. Lääne-shoshoni inimestelt, kes seal karja peavad, on võimud korduvalt loomi ära võtnud ja määranud neile trahve.

Pärast YRO otsust ytles lääne-shoshon Joe Kennedy: „Meil on õigus kaitsta oma kodumaad ja lõpetada meie maa, vee ja õhu hävitamine USA valitsuse ja rahvusvaheliste korporatsioonide poolt. Olukord on äärmuslik ja me oleme rõõmsad, et YRO meiega nõustub. Meie inimesed on kannatanud tuumakatsetuste läbi rohkem kui kusagil mujal maailmas ja maa-aluseid katseid jätkatakse meie vastuseisust hoolimata. Me ei saa seda taluda – see maa, see õhk, see vesi on pyhad.”

Oma otsuses nõudis YRO komitee USA valitsuselt:

a) Peatada kõik plaanid erastada lääne-shoshoni rahva põliseid maid rahvusvahelistele tööstus- ja energiaettevõtetele.

b) Loobuda kõigist plaanitud ja/või toimuvatest tegevustest mis puudutavad kuidagi loodusvarasid lääne-shoshoni rahva põlistel maadel, mida viiakse läbi ilma põlisrahvaga kooskõlastamata ja hoolimata nende vastuseisust.

c) Lõpetada karjatamise trahvimine, keelualade ja maksude kehtestamine, hobuste ja koduloomade arestimine, jahipidamise, kalapyygi ja koriluse keelamine ning tyhistada kõik sel eesmärgil juba tehtud otsused, mis on mõjutanud lääne-shoshoni rahvast nende põlise maa kasutamisel.

Lääne-shoshonitest lähemalt

Survival Internationali põhjal:


Maavalla Koda