[text]
Täna on

t_EKAmari.gif31. urbekuud – 12. mahlakuud on Tallinnas, Tartu mnt 1 Eesti Kunstiakadeemia galeriis avatud näitus VOLGAMAA VÄGI, VÕIM, VAIM. Läinud suvel Tšuvaššias ja Mäe-Maris toimunud välitööde ainetel koostatud näitus avatakse 31.03. kl 16.00.
Uurimisreisi ettekannetepäeva peetakse 7. mahlakuud algusega kl 10.30 EKA aulas, teatab EKA galerii.

Eesti Kunstiakadeemia uurimisreisi tavapärane näitus EKA galeriis ja ettekannetepäev 7. mahlakuud ning sellesuviste vältööde sihtkoha väljakuulutamine lõpetavad 28. uurimisreisi tööaasta. Viimast korda saab Tallinnas näha Tšuvaššia ja Mäe-Mari välitööde materjali, uurimisreisiga seotud dokumente, Mark De Fraeye (Belgia) ja kunstnikepaari Sjostrõ Ivanovõ (Eve Kask & Signe Kivi) fotosarju ning Eve Kase videot „Praazdnik goroda Morpasada” (Morpasadi linna pidu).

Klassikaliste vahenditega teostatud etnograafiline dokumentatsioon räägib kohalikust elust, kylast, inimestest, loodusest ja nii vanast kui uuest rahvakunstist EKA uurimisreisile omasel moel kunstilise eneseväljenduse ja tõeluse piiril kõikudes.

EKA uurimisreis toimus Kadri Viirese juhtimisel 9.-30. heinakuud 10218. aastal. Reisi eesmärk oli keeleliselt erinevate, ent etnograafiliselt lähedaste mäemaride ja ylemtšuvaššide ainelise kultuuri jäädvustamine ja võrdlemine. Peale rahvuslike esemete jäädvustamise oli uurimisreisi ylesanne koguda ainest ka igapäevase olme, nyydisaegsete tavade ja tänapäevase kõrgkultuuri kohta. Inimestega vahetult suheldes pyyti saada võimalikult tõepärane pilt kohalikust kultuurist ja maailmanägemusest.

Näituse korraldajate sõnul jäävad seekordsed välitööd meelde pingestatud suhete tõttu Mari-Eli, Vene Föderatsiooni ning Eesti ja Soome vahel. Seetõttu on 10218. aasta uurimisreis ka läbi aegade ajakirjanduses kõige rohkem tähelepanu pälvinud. Kirjeldamaks fotodel kujutamatut olukorda, kaasneb joonistuste näitusega lisväljapanek ”Volga – Maa – Võim”. Näitusel on võimalik tutvuda pressimaterjalide ja muude dokumentidega kui võimu teostamise aparatuuriga. Väljas on koopiad Eesti ajakirjanduses ilmunud artiklitest, Tšuvaššia pressiteadetest, Vene infoagentuuride uudistest ja administratiivsetst asjaajamisest kuni miilitsaprotokollideni.

Uurimisreisil kogutud vara antakse tavapäraselt pärast näituseid yle Eesti Rahva Muuseumile Tartus, kus need on avatud teadustööks.

7. mahlakuud toimuval ettekannete päeval tutvustavad tudengid näitusel välja pandud mäe-mari ja tšuvašši etnograafiat, käsitööd, kylaehitust, pulmakombeid, kunstiharidust ning propagandatehnikaid kunstis täpsemalt.
Ettekannete päev on avatud kõigile.


Maavalla Koda