[text]
Täna on

t_ULplaat.gifObinitsa nuuri leelokuur Tsibihärbläseq om valmis saanu vahtsõ lasõrtsõõri «Ijälahkjaq». Plaadi edimäne näütämine oll’ 3. urbekuu pääväl Obinitsan.

Tütrigu (mõni poiskõnõ om kah iks pundin) laulva plaadi pääl 14 vanna seto luku, viisi ja sõna omma nä koëanu kas ummi vanaimmi vai tõisi häie sõnoliidsi käest.

Laulu omma peri mitmõlt puult Setomaalt: Mokornulgast, Üle-Pelska, Koolina ja Irboska nulgast.

t_Tsibi.gifTsibihärbläseq laulva vanno laulõ nii häste, et näid kutsuti minevaasta eski presidendi vastavõtulõ suurõ lava pääle üles astma.

Mõnõn mõttõn või Tsibihärbläisi tõtõst ijälahkjis pitä: nä lahkva umakandi inemiisi hingen võõra võimu all elämise aoga tegünü ijjä, hirmu vana ja suurõ väega umakultuuri iin. Eesti vahtsõl heränemisaol sündünü nooril tuud hirmu seen olõ-i. Vastapiten – tuu asõmõl, et koolisaalin playbackshow jaos haëota, miildüs näile kirmassõl leelota.

Kuis neo seto noorõ mõistva umma hoita ja vällämaa süldikultuurilõ vasta saista, tuust om midägi kõrva taadõ panda ka meil, võrokõisil.

Tsibihärbläseq

Harju Ülle


Uma Leht