[text]
Täna on

t_ristipalo5.gifRiidi, 7. mahlakuu pääväl kell 12 näüdätäs Võro Instituudin (Tartu 48, Võro) vagivahtsõt ristipuiõ kaarti ja tetäs vallalõ pildinäütüs «Lõunahummogu-Eesti ristipuu».

Lõunahummogu-Eestin om iks kombõs olnu matitsidõ aigu kotost kalmuaida minnen puu pääle rist lõigada. Taa om väega vana kommõ. Kombõ takan om uskminõ, et puu seen eläs hing. Nelän Lõunõ-Eesti maakunnan omma tii, kon veeren sisseharinu ristiragomisõ paiga: kas ristimõtsa, külä vai perre ristipuu.

Sügüse panni rahvaluulõuurja Kõivupuu Marju, Torbi Tiit ja Keerbergi Liis (Eesti Roheline Liikumine) kaardi pääle suurõmba osa Lõunahummogu-Eesti ristipuiõst. Nä võti üles ka pilte, midä saa näütüsel kaia.

Üten AS Regioga tetti valmis ristipuiõ veebikaart. Kaart om kõigilõ kätte saia ja mõtõld tarvitamisõs innekõkkõ perändüskultuurihuviliisilõ, maaumanikõlõ, mõtsamiihile ja ammõtnikõlõ.

Muial Eestin ja naabridõ man olõ-i inämb ristipuiõ-kommõt alalõ. Tuuperäst om ristega hingepuiõl vaia esierälist tähelepandmist ja lukupidämist.

Pilt: Marju-Torp Kõivupuu ja Liis Keerberg, Auli Kytt


Uma Leht