[text]
Täna on

24. urbekuun Karksi-Nuian peetu Mulgimaa yhendemise seminaar näidass, et valla viil ytte ei tyki, aga arendus- ja kultuurityyd tahave ytenkuun tetä kyll, kirotas Sakala.

Kige tähtsämbess pidäsive kõneleje ja kulleje Mulgimaa piire mahamärkmist, et egäyits tääss, kost Mulgimaa pääle akkap ja tuless lõpp villändimaalaste mulkess pidämisele. Arvati ka, et mulgi vald või maakond saap tulla pallalt sõs, ku kultuurisideme Mulgimaa valdu vahel om tugevembess muutunu.

Mulgi suurvalla mõttege om vällä tullu eurusaadik Toomas Hendrik Ilves, kes seminaaril ka pikembelt kõnel. Ilves ytel, et Karksi, Alliste, Paistu, Tarvastu ja Elme kihelkonnast kokku pantu Mulgi vald oless ka Euruupa jaoss paras omavalitsus.

Villändi maavanemb Kalle Küttis sellät oma ettekanden, et kui mulgi valla ytte lääve, sis om Mulgimaa piaaigu sama suur kui Villändi- või Valgamaa. Maavanemb ytel, et temä jaoss om Villändi- ja Mulgimaa kyll kogu aig ollu kaits esi asja.

Valdu juhi es võta yhinemise mõttest viil vedu. Anne Pai Põdrala vallast ytel, et Elme kihelkonna sihengi ei ole yhinemisest viil midägi vällä tullu, suurest Mulgi vallast kõnelemede.

Seto pakuve mulgi-seto lepingut

Setomaa miis Aare Hõrn kuts Mulgimaa yhendemise seminaaril mulke yles sõlmma seto-mulgi kuuntyy pakti. Mulgi võiss kigepäält minna vaateme, kudas Setumaa valla ytenkuun tegutseve. Peräst seda akatess ytenkuun edesi viima neid asju, mis mõlembele poolele tähtsä om. Hõrna Aare kuts mulke esindust oma välläpanekuge ka Setomaa Kuningriigi päeväle.

Sakala