[text]
Täna on

31. urbekuud toimus järjekordne Volga ja Uurali rahvaste assamblee istung, kus osalesid Mordva, Udmurtia, Tatarstani, Tšuvaššia ja Marimaa yhiskondlike liikumiste juhid, kirjutab MariUver.

Marimaad esindas istungil piirkondadedevahelise yhiskondliku liikumise “Mari Ušem” esinaine Nina Maksimova.

“Mari Ušem” yhendab endas mari rahvuse ning volga ja uurali rahvaste säilitamise ja arendamise pärast muretsevaid inimesi. Liikumise  eesmärgiks on luua toimivad tingimused maride omakultuuri, keele ja tavade kestmiseks 21. sajandil, saavutada tegelik rahvaste võrdsus ning soodustada yhiskonnas rahvuslikku sallivust ja heanaaberlikkuse õhkkonda.

Inimkond elab praegu läbi murrangulist aega, mille aluseks on uued yhinemis- ja kujunemisarengud. Meie, konverentsist osavõtjad, valmistades ette Volga-äärsete ja Uurali rahvaste assamblee (VURA) järjekordset kongressi, oleme mures põlis- ja väikerahvaste huvide kaitse võimaluste puudumise pärast Venemaal.

Rahvussuhete Ministeeriumi sulgemine, rahvuste esindusorgani puudumine Riigiduuma juures, Venemaa rahvaste rahvuskultuuride ja traditsioonide taastamise programmi puudumine - see kõik on viinud rahvusliku kuuluvuse kaotamiseni passist ja rahvuslikul ning usulisel alusel loodud poliitiliste yhenduste loomise keelustamiseni. Kadunud on rahvaste õigus valida oma vabariikide juhte, samuti eiratakse referendumiga väljendatud rahva tahet.

Föderaalvõimud on mittevene rahvastel keelanud vabalt valida tähestikku Yks konfessioon on sisuliselt kuulutatud riiklikuks. Kaotatud on nõue, et vabariikide juhid peavad oskama vabariigi ametlikku rahvuskeelt. Rahvad ei saa vabalt kasutada oma loodusvarasid. Eiratakse riigi föderaalse ylesehituse lepingulisi aluseid. Regioone liidetakse, mille tulemusena hävitatakse rahvusautonoomiad. Osade rahvuste vastu teostatakse genotsiidi.

Me oleme seisukohal, et need protsessid ei toimu juhuslikult, vaid nende eesmärgiks on väikerahvaste ymberrahvastamine. Aeg on kyps muuta rahvuspoliitikat uue maailmanägemise suunas, mis põhineks inimese ja yhiskonna vaimsete väärtuste arvestamisel.

Oleme sygavalt veendunud, et Venemaa paljurahvuselisus on väärtus ja rikkus, mida tuleb iga hinna eest säilitada ja hoida. Kuna väikerahvad on geograafiliselt hajutatud, tuleb neid tugevdada. Yleilmastumise tingimustes on rahvuste säilimise otsustavaks tingimuseks teatud riikluse olemasolu, milles tähtis roll on Volga-äärsete ja Uurali rahvaste Assambleel.

Me leiame, et muutused tänapäeva maailmas nõuavad ka väikerahvaste yhiskondlik-poliitilise elu elavnemist ja vabanemist koloniaalsurvest, mis rahvusvahelisi yhinemisarenguid takistavad.

Pöördume Volga-äärsete ja Uurali vabariikide vabayhenduste ja võimude poole yleskutsega yhendada jõud rahvuste ja konfessioonide vaheliste suhete parandamiseks.

Teave pärineb “Mari Ušemi” esinaiselt Nina Maksimovalt


MariUver